27

De (a)sociale werkplaats

In Uitgesproken VARA Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid voor de SP. En Koos Weurding die al dertig jaar op een sociale werkplaats werkt

De SP heeft na de totstandkoming van het kabinet de campagne Armoede werkt niet gelanceerd. Onderdeel daarvan is een enquête onder werknemers op de sociale werkplaatsen. Uit het onderzoek waaraan 4300 mensen hebben deelgenomen blijkt dat bijna de helft vindt dat de werkzaamheden niet of onvoldoende worden aangepast aan de arbeidsbeperking. Ook klaagt één op de drie over een te hoge werkdruk.

Get Adobe Flash player


In Uitgesproken VARA Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid voor de SP. En Koos Weurding die al dertig jaar op een sociale werkplaats werkt. Hij heeft drie hernia’s en twee hartinfarcten gehad, een kunstknie en suikerziekte.  Weurding kan daardoor niet te lang zitten tijdens het werk. Maar zijn werkleider negeerde zijn klachten en verbood hem tijdens het werk op te staan.

Uit het SP-onderzoek blijkt dat Weurding geen uitzondering vormt. Van alle deelnemers aan het onderzoek zegt 46 procent dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met zijn of haar arbeidsbeperking. Bijna één op de zeven werknemers zegt geen respect te krijgen van de leiding of te worden gekleineerd. Dertig procent voelt zich niet serieus genomen.

Volgens de SP zijn de verslechterde werkomstandigheden veroorzaakt door diverse bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. De werkleiders hebben daardoor meer ‘cliënten’ onder zich. En de werkleiders die er zijn, hebben niet altijd voldoende verstand van het omgaan met een arbeidsbeperking.

Het kabinet wil de sociale werkvoorzieningen ‘inkrimpen’. Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil minder mensen tot de Wet op de sociale werkvoorziening (wsw) toelaten en daarmee 700 miljoen bezuinigen. Nu zitten er nog bijna 100.000 mensen in de wsw, maar als de plannen van het kabinet doorgaan blijven er daar nog maar 30.000 van over. De rest moet in reguliere bedrijven aan het werk.

De SP heeft daar grote twijfels over. Zo vraagt Karabulut zich af of er voor deze mensen voldoende banen en of bedrijven werknemers met een arbeidsbeperking wel kunnen en willen begeleiden. Uit het SP-onderzoek blijkt dat 55 procent van de wsw’ers die al in een gewoon bedrijf werken, vindt dat het werk onvoldoende is aangepast. De SP vreest dat de plannen van het kabinet de sociale werkplaatsen nog verder ‘de vernieling in helpen’.

Geef een reactie

Laatste reacties (27)