136

De Hond peilt: Verlies PVV – winst SP

Oppositie op 83 zetels ... Meerderheid wil nieuwe verkiezingen, alleen CDA en VVD-stemmers niet

Maurice de Hond heeft na de breuk in het Catshuis 4500 mensen uit zijn enquetebestand ondervraagd over de politieke ontwikkelingen. VVD en SP winnen aan populariteit. PVV en CDA verliezen aanhang. SP, PvdA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie staan gezamenlijk op 83 zetels in deze peiling. De huidige gedoog-coalitie en bijpartner SGP halen 66 zetels.

De Hond zegt in een toelichting: 

Als we naar de verschuivingen van politieke voorkeur kijken dan is het belangrijk om te beseffen dat die verschuivingen niet alleen zijn ontstaan door het mislukken van het Catshuisberaad, maar dat ook al eerder in die week verschuvingen waren ontstaan. Zo stond de PVV na vrijdag op 17 zetels, en nu weer op 19 zetels. 1 zetel minder dan vorige week.

Van de ondervraagde PVV-stemmers vindt 40 procent het jammer dat het Catshuisoverleg is geklapt. 33 procent is er juist blij mee. Slechts 10 procent van deze stemmers meent dat Wilders de schuldige is. Volgens de PVV-aanhang zijn juist Rutte en Verhagen de boosdoeners (41 procent) of hebben alle drie de mannen evenveel schuld (31 procent). Een fors deel van de kiezers van SP, GroenLinks en PvdA legt de schuld ook bij het trio (respectievelijk met 55, 43 en 35 procent). 

Op de vraag wat er nu zou moeten gebeuren vinden alle kiezers in (ruime) meerderheid, behoudens die van VVD en CDA, dat er zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen moeten worden georganiseerd.

De Hond vroeg ook welke coalitie de voorkeur heeft. Het beste scoort de combinatie PvdA, SP, Groen Links, D66, ChristenUnie. Opvallend: Alleen onder PVV-kiezers bestaat nog enig enthousiasme voor de combinatie VVD-CDA-PVV.

cc-foto: Miguel Vicente Martínez Juan

Geef een reactie

Laatste reacties (136)