13

De Jager: paal en perk aan (sommige) belastingtrucs multinationals

Staatsecretaris De Jager (Financiën) schrijft Sinterklaasbrief aan Kamer … 

multinationals betalen miljarden minder belasting dan nationaal opererende bedrijven … te glad om stevig aan te pakken

Het kabinet neemt maatregelen tegen multinationals die te weinig winstbelasting afdragen in Nederland. Hij ziet er echter van af om alle mogelijke middelen in te zetten.

Door redactie Joop

Uit de toon van de brief die op Sinterklaasavond aan de Kamer werd gestuurd wordt meteen duidelijk dat het wat De Jager betreft serious business is: 

Hoewel in het verleden brieven die rond de vijfde december aan uw Kamer werden gezonden nog wel eens op rijm werden gesteld, leent het onderhavige onderwerp zich hier niet voor. Daarvoor zijn de belangen te groot; voor de schatkist, maar ook voor het bedrijfsleven en werkgelegenheid.

Actiegroepen en oppositiepartijen berekenden dat multinationals minder winstbelasting in Nederland betalen dan puur nationaal opererende bedrijven. Volgens schattingen zou de schatkist daardoor maar liefst 16 miljard euro mislopen. De staatssecretaris erkent nu dat multinationals door allerlei trucs de dans ontspringen maar volgens hem gaat het om een kleiner bedrag van enkele miljarden.

De Jager onderneemt niet alle denkbare acties. Hij vreest anders het vestigingsklimaat te verslechteren waardoor multinationals Nederland de rug toe keren. Ook levert het EU-recht problemen op. Daarom blijft de daadkracht beperkt schrijft hij.

Wel kan ik paal en perk stellen aan de ongewenste renteaftrek bij met bovenmatig vreemd vermogen gefinancierde overnames van Nederlandse bedrijven.

Lees meer bij NRC Handelsblad: Multinational zwaarder belasten

Geef een reactie

Laatste reacties (13)