115

De middelvinger van het kabinet

Kabinet wil hek om Europa: screening van asielzoekers vindt daarbuiten plaats ... Samsom pleit voor meer betrokkenheid en eensgezindheid bij aanpak vluchtelingenproblemen

De oppositie in de Tweede Kamer heeft geen goed woord over voor het plan van het kabinet om vluchtelingen in de regio te screenen, voordat ze naar Europa mogen. De brief aan de Tweede Kamer wordt onder meer ’een enorme flutbrief’ genoemd. Het plan van VVD en PvdA is ‘volstrekt onvoldoende’, ‘geen oplossing, en ‘gaat niet werken’.


D66-leider Alexander Pechtold voorziet twee problemen:

Mensen zullen blijven komen, je kan ze niet terugduwen, want je weet niet waar ze vandaan komen. En het uitnodigen in kampen vind ik prima, maar als je als kabinet daarnaast zegt dat je er een quotum op gaat zetten, betekent het een enorme run op zo’n plek. Waar ga je dan het onderscheid maken?

Het kabinet gaat voor nu wel akkoord met de instellingen van een Europese verdeelsleutel, zodat de landen aan de rand van Europa wat worden ontlucht qua druk. De kanttekening die de partijen plaatsen is dat de asielzoekers in landen in de regio, de zogenaamde veilige buurlanden, streng gecontroleerd moeten worden.

CDA-leider Buma wijst erop dat er een aantal landen in de regio is dat niet mee zal werken. Maar landen die al wel vluchtelingen opvangen, zoals Turkije en Libanon, staan al onder grote druk.

GroenLinks-leider Jesse Klaver wijst erop dat het kabinet, door registratie van de opvang in het buitenland te regelen een hek om Europa plaatst. 

Dat breekt met het principe dat mensen hun heil willen zoeken binnen onze grenzen, het betekent dat we hun geen veiligheid en opvang bieden.

De lijn die het kabinet kiest valt op omdat deze compleet ingaat tegen de lijn van landen om ons heen, zoals bijvoorbeeld Duitsland, waar vluchtelingen welkom worden geheten door Angela Merkel herself. SP-leider Emile Roemer spreekt dan ook van een middelvinger naar Merkel, net nu zij haar nek uitsteekt en opkomt voor de vluchtelingen.

Eerder:

Europa moet meer doen om een voorspoedig verloop van de vluchtelingenstroom te garanderen, waaronder ondersteuning bieden bij het opvangen in de regio. Diederik Samsom pleit hiervoor in de RTL Late Night ‘Actie voor vluchtelingen’ van maandagavond.

Samsom vindt dat Europa zich te makkelijk van de vluchtelingenproblematiek heeft afgemaakt en de verantwoordelijkheid te lang van zich afgeschoven heeft.

(…) Europa en rest van wereld heeft te lang gedacht dat het probleem daar wel blijft. Opvangen in de regio wordt vaak als term gebezigd maar het is niet een vrijblijvende term.

De PvdA-leider verwijst met bovenstaande uitspraak naar de vele kosten die landen als Turkije, Libanon en Jordanië maken. Zij hebben onderling al miljoenen vluchtelingen opgenomen. Volgens vluchtelingenorganisaties zouden die regio’s 4 miljard euro nodig hebben om de eerste noodhulp te kunnen verlenen. Samsom pleit er daarom voor dat de EU een structurele bijdrage levert aan het opvangen in de regio.

Europa kan niet toekijken en zeggen dat het geld moet komen en dan verder niets doen (..) Europa zou met meer urgentie moeten waarmaken wat we tegen elkaar zeggen over opvangen in de regio. En dat ook daadwerkelijk mogelijk maken.

Het is volgens Samsom naast noodhulp ook belangrijk om perspectief te bieden aan de mensen die in de regio opgevangen worden.

Je bent daar in principe veilig omdat je niet wordt vermoord of gemarteld maar als het leven stopt, willen mensen uiteindelijk daar iets aan doen en verder gaan. Als mensen in de regio willen blijven zullen we als Europa daar meer dan een beetje aan moeten bijdragen”.

De PvdA leider vindt vooral dat de EU meer solidariteit in beleid kan tonen. In een opinie die maandag in de nrc.next verscheen schrijft hij:

Europa moet zich herpakken. We zullen juist op het terrein van migratie meer bevoegdheden met elkaar moeten delen dan we misschien comfortabel vinden. De eerste opvang van vluchtelingen moet, onafhankelijk of dat nu op een Griekse eiland, de Italiaanse kust of op Schiphol is, Europees geregeld en gefinancierd worden. Dat garandeert een humane opvang en eenduidige beoordeling van asielaanvraag. Een eensgezind Europa kan eenduidig formuleren voor wie wel, maar ook voor wie hier geen plaats is. Zo’n Europa kan afspraken maken met landen van herkomst over opname van terugkeerders.

Verder zegt Samsom dat elk land in de EU de verantwoordelijkheid heeft om vluchtelingen op te nemen en niet alleen de welvarende landen. De armere landen moeten – volgens hem – ondersteuning krijgen bij het faciliteren van meerdere vluchtelingen in eigen land. Ook Duitsland pleit voor meer opname door heel Europa. De vice-kanselier, Sigmar Gabriel, maakte dinsdagmiddag bekend dat Duitsland 500.000 vluchtelingen per jaar aan kan gedurende meerdere jaren achter elkaar.

Ook zou er – volgens Samson – aandacht besteed moeten worden aan de oorzaken van de vluchtelingenstroom door een gezamenlijke Europees buitenlandpolitiek te ontwikkelen.

Europa kan slechts een bijdrage leveren aan de stabilisatie en ontwikkeling van Noord Afrika en het Midden Oosten als diplomatieke, financiële en soms militaire krachten gebundeld worden. (…) Daarmee wordt er eindelijk werk gemaakt van het wegnemen van de redenen waarom mensen zo wanhopig zijn dat ze duizenden euro’s betalen voor een levensgevaarlijke overtocht

In de RTL Late Night vluchtelingen special vertelt Samson dat coalitiepartij VVD zijn visie deelt. Dinsdag zou er een brief van het kabinet verstuurd worden. De talkshow van maandagavond trok een half miljoen kijkers en haalde 225.000 euro op voor de vluchtelingen.

Geef een reactie

Laatste reacties (115)