79

De Nederlandsche Bank boos op ABN Amro

Update: Dijsselbloem keurde salarisverhoging zelf goed, maar noemt deze 'slecht verdedigbaar in maatschappelijke context' ... Eerder: inzicht privébelangen en nevenactiviteiten banktop schiet ernstig tekort ... Hoofd beloningen binnen ABN Amro treedt terug na ophef over salarisverhogingen

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) vindt dat het inzicht van staatsbank ABN Amro in de nevenfuncties en privébelangen van de banktop ernstig tekort schiet. Dat schrijft zij in een geheime brief aan Gerrit Zalm die in handen is van Het Financieele Dagblad (FD). Ook is duidelijk dat de bank het invoeren van een goede regeling die het risico op belangenverstrengeling onder het eigen personeel moet indekken heeft uitgesteld. Daarnaast is het anticorruptiebeleid van de bank onvoldoende.

Updates onderaan

Het FD schrijft:

Een deel van de nevenfuncties en privébelangen van bankmedewerkers zou wel zijn opgenomen in de administratie van ABN Amro, maar hier wordt volgens DNB te weinig mee gedaan. Mede door automatiseringsproblemen zou een degelijke controle het afgelopen jaar niet van de grond zijn gekomen. Een groot probleem is dat commissarissen hun privébelangen pas kenbaar hoeven te maken zodra er sprake is van “een concrete transactie”, aldus de toezichthouder.

Volgens de staatsbank dateren de FD-bevindingen uit een oud onderzoek van DNB uit 2013, maar zouden die problemen inmiddels opgelost zijn. 

ABN Amro:

“Het feit dat de bank volgens de krant onvoldoende inzicht in nevenfuncties en privébelangen van de commissarissen zou hebben en dat de invoering van een toereikende regeling tegen het risico van belangenverstrengeling op zich laat wachten is onjuiste informatie.”

Eerder werd door minister Dijsselbloem de beursgang van de bank tegengehouden omdat er ophef ontstond over de hoge loonsverhogingen die het bankbestuur kreeg. In Den Haag reageerde men met verbijstering op de zet. Later besloot Zalm de verhoging terug te draaien. Ook loopt er een onderzoek naar diepgaande fraude bij ABN Amro in Dubai. Daarover schreef het FD eerder:

De bank deed ook de administratie voor de bedrijven die hun handelstransacties illegaal via de vermogensrekeningen lieten lopen. Op het kantoor zijn getekende blanco formulieren aangetroffen die de bankiers carte blanche gaven voor niet-toegestane transacties.

Update 17:39 uur:
Peter Wakkie, hoofd van commissie beloningsbeleid bij de Raad van Commissarissen van de ABN Amro, treedt per direct terug. Hij was binnen de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor het omstreden besluit om de Raad van Bestuur van de bank een loonsverhoging te verstrekken.

Update 18.00 uur:
Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft in het voorjaar van 2014 zelf goedkeuring gegeven aan de omstreden loonsverhoging voor de top van ABN Amro. De PvdA-minister zou zelfs hebben toegezegd dat hij die publiekelijk zou verdedigen, dat stelt ABN Amro in een brief die zij in augustus 2014 heeft verstuurd aan de stichting die voor de staat de aandelen van de bank beheert. De brief, in bezit van NRC, is ondertekend door topman Gerrit Zalm en president-commissaris Rik van Slingelandt.

Update 22.00 uur:
De salarisverhoging van de top van ABN Amro is dan misschien juridisch en bestuurlijk toegestaan, maar tegelijkertijd ‘slecht verdedigbaar in maatschappelijke context’. Dat schrijft minister Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief licht hij toe dat ook directeur Kees van Dijkhuizen, die pas in dienst kwam na het intreden van de wet die vergoedingen voor bankiers aan banden legt, recht had op salarisverhoging verhoging. Het CDA had de arbeidsvoorwaarden van de directeur eerder in twijfel getrokken. Dijsselbloem schrijft verder dat ‘een soberder invulling van de beloning van de raad van bestuur ook bij ING passender was geweest’. 

FD: DNB uit kritiek op controle nevenfuncties bij ABN-top    

Geef een reactie

Laatste reacties (79)