156

‘De Nederlandse rechtsstaat faalt op alle fronten’

Oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer ongenadig hard over de staat van ons land

Als er een stresstest zou bestaan voor de rechtsstaat, dan zakt Nederland. Ook vergeleken met de rest van Europa staat Nederland er niet fraai op. Dat vindt hoogleraar Alex Brenninkmeijer.

Oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer is nu hoogleraar Institutionele aspecten van de Rechtsstaat in Utrecht en lid van de Europese Rekenkamer. Hij deed zijn uitspraken in BNR Juridische Zaken. Brenninkmeijer:

Neem het voorbeeld van de bed-bad-brood-discussie. Hierbij is de rechtsstaat in het geding. Omdat de positie van mensen die geen eten hebben, nergens kunnen slapen is bepaald door het humanitaire recht. We zijn verplicht, deel juridische en moreel, om voor deze mensen te zorgen. 

Brenninkmeijer maakt zich met name zorgen over de rol van politici in dit soort juridische discussies:

Dingen waarvan je zegt dat er een belangrijke juridische component in zit, dat men dat op de politieke weegschaal gaat wegen. Dat dat een heel wild gebeuren is en daardoor ook de indruk ontstaat dat politici helemaal vrij zijn om te beslissen en dat is eigenlijk niet zo. Vanuit de politiek ontstaat de houding van het primaat van de politiek. Politici mogen het uitendelijk beslissen. Maar zo zit de rechtsorde niet in elkaar. We zijn een democratische rechtsorde. En de rechtstaat beperkt soms de speelruimte voor de democratie. Daar moet je soms in meegaan, anders slaag je niet voor de stresstest van de rechtsstaat.

CC Foto: Sebastiaan ter Burg 

Geef een reactie

Laatste reacties (156)