60

De polder in, de crisis uit?

Kabinet en sociale partners eindelijk weer bij elkaar ... Asscher: We moeten vertrouwen herstellen ... Crisismaatregelen kabinet nu al onpopulair bij sociale partners ... CPB voorspelt opnieuw krimp en begrotingstekort hoger dan EU-norm

De ‘polder’ krijgt eerherstel. Na zo’n tien jaar van polarisatie komen het kabinet en de sociale partners woensdag weer bijeen om te zoeken naar oplossingen voor sociaal economische vraagstukken waar iedereen tevreden mee kan zijn. Dat is ook wel nodig aangezien het CPB op deze dag ook weer economische krimp voor het komende jaar voorspelt.


Aan het overleg zullen namens het kabinet behalve premier Rutte ook vicepremier en minister van Sociale Zaken Asscher, ministers Dijsselbloem (Financiën) en Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) deelnemen. Zes organisaties van werkgevers en vakbeweging sturen hun voorzitters.

Concrete plannen zijn er nog niet, zo schrijft de Volkskrant woensdag, het gaat vooral om de ‘symboolwaarde’. Het belangrijkste doel van het grote midwinter polderoverleg lijkt het “herstel van vertrouwen”. “We beginnen nu”, zei minister Asscher van Sociale Zaken tegenover de krant. “Dat is alvast een eerste belangrijk signaal. Want het is lang geleden.”

De door VVD en PvdA voorgenomen crisisaanpak kan een struikelblok vormen. Veel maatregelen uit het regeerakkoord stuiten op verzet van vakbeweging en/of werkgevers. De versobering van de werkloosheidsuitkering WW, de versoepeling van het ontslagrecht en de samenvoeging van bijstand, sociale werkplaatsen en de Wajong, de uitkering voor jonggehandicapten zijn tegen het zere been van de vakbonden. Werkgevers op hun beurt moeten meer gaan betalen voor de WW en moeten gehandicapten in dienst gaan nemen. Tegelijkertijd doen Rutte en Asscher al weken hun best om duidelijk te maken dat de plannen niet in beton gegoten zijn, aldus de Volkskrant.

Krimp
Herstel van de eenheid in de polder lijkt nu meer dan ooit noodzakelijk. Het Centraal Planbureau (CPB) maakt woensdag bekend dat het voor 2013 opnieuw economische krimp verwacht. Net als De Nederlandsche Bank eerder, voorziet het CPB ook dat het begrotingstekort in 2013 boven de EU-norm van 3 procent uitkomt.

In zijn vierde en laatste raming van 2012 stelt het CPB de verwachtingen naar beneden bij omdat de groei van de economie in 2012 is tegengevallen. Pas in de tweede helft van 2013 wordt enig herstel verwacht.

De Volkskrant vat de rapportage samen:

De rekenmeesters verwachten dat de Nederlandse economie dit jaar 1 procent is gekrompen en volgend jaar nog eens 0,5 procent zal krimpen.

De werkloosheid loopt daardoor op tot 6 procent in 2013.

Het CPB voorspelt een krimp van 0,5 procent voor de eurozone in 2013 en 0,25 procent in 2014.

Het Nederlandse begrotingstekort is dit jaar nog 3,8 procent van het bbp. Volgend jaar zal dat worden verbeterd tot 3,3 procent. Dat is nog steeds boven de Europese norm van 3 procent. In september verwachtte het CPB voor 2013 nog een tekort van 2,7 procent.

Volkskrant: Polder na tien jaar weer op zoek naar win-win-situatie

CPB-cijfers: Tekort in 2013 boven Europese 3 procent

Video NOS: CPB: Opnieuw krimp in 2013

Geef een reactie

Laatste reacties (60)