164

‘De polder is vastgelopen’

Hoogleraar economie Lex Hoogduin: 'Nederlandse politiek ontloopt harde keuzes en maakt burger onnodig somber over economische toekomst'

Het herstel van de Nederlandse economie verloopt te langzaam en dat komt doordat politici geen fundamentele keuzes weten te maken. Het poldermodel is vastgelopen. Dat zegt hoogleraar economie Lex Hoogduin zaterdag in het Financieele Dagblad.

Hoogduin zegt in het FD van zaterdag dat Nederlanders te sterk zijn gaan leunen op de overheid:

Als 90% van de huishoudens een of andere toeslag van de overheid ontvangt, zou je toch eens de vraag moeten stellen of er niet zinloos geld wordt rondgepompt”

De oud-directeur van De Nederlandsche Bank pleit daarom voor een 1-procent-norm: de overheid moet tien jaar lang ieder jaar 1 procent minder uitgeven. Een klein deel van de opbrengst moet worden gebruikt om het begrotingstekort te dichten, maar veruit het meeste moet gaan naar belastingverlaging. Op deze manier kunnen veel toeslagen worden afgeschaft, waaronder de hypotheekrenteaftrek. Die ziet Hoogduin het liefst helemaal verdwijnen.

De polder
Het Nederlandse bestuursmodel staat volgens Hoogduin harde keuzes in de weg:

“Het model heeft burgers opgeleverd die zelf louter wensen te profiteren van de goede risico’s in de samenleving maar er niet via hogere belastingen voor willen betalen. Tegelijkertijd verlangen ze dat de overheid alle slechte risico’s afdekt. Dat alles gaat dus niet samen.

Hier falen de politieke partijen. Ze onderkennen de problemen misschien wel, maar er is een onvermogen deze aan te pakken. Laat staan dat keuzes aan de burger worden voorgelegd, zoals óf een minder riante verzorgingsstaat en belastingverlagingen, óf juist een riante verzorgingsstaat met hogere belastingen.

Hoogduin hekelt het feit dat totaal niet meer duidelijk is waar politieke partijen, en met name de regeringspartijen PvdA en VVD, voor staan. Nederland zou erbij gebaat zijn als ideologische hoofdstromen van conservatisme, liberalisme en sociaaldemocratie veel helderder in de grote partijen tot uiting zouden komen, aldus de hoogleraar.

De huidige politiek maakt mensen ook onnodig somber over de economie. “We hebben de afgelopen tweehonderd jaar steeds nieuwe dingen uitgevonden. Leg mij eens uit waarom er een einde zou zijn gekomen aan de menselijke inventiviteit?”, aldus Hoogduin.

FD: ‘Nederlandse politiek ontloopt harde keuzes’

Foto-cc: Images of Money

Geef een reactie

Laatste reacties (164)