Laatste update 19:00
230

‘De sociale nijd is nergens zo sterk als in Nederland’

In Nederland heerst een ‘dreigcultuur’ die door de politiek ‘keihard’ zou moeten worden aangepakt. Dat zegt zegt schrijver Bas Heijne in een interview met de Limburger.

Heijne ziet een dieper liggend probleem achter de ‘hysterie en agressie’ die zowel in het Zwarte Piet-debat, als nu in het vluchtelingendebat naar boven komen:

In wezen gaat het over diezelfde dingen: wij hebben er niets over te zeggen en het bedreigt ons, want we worden geconfronteerd met mensen met andere normen en waarden en wij worden niet geholpen door de politici, want die helpen juist degenen die binnenkomen. En dan zit daaronder nog zo’n dikke laag jaloezie van: waarom zij eerder een huis? Zij krijgen het allemaal wel en wij niet. Een oud-Hollandse emotie. Dit ligt allemaal klaar. Als er dan een groep vluchtelingen komt, krijg je het ‘zie je wel’-gevoel.

Volgens Heijne zou de politiek er dan ook goed aan doen zich te buigen over de vragen: wat is een gemeenschap, wat is een land, wat is een natie? Want: “Als je die vragen te vies vindt om aan te raken, dan laat je het speelveld open aan Wilders.”

Hoewel Heijne de ‘scepsis tegen verlichte wereldverbeteraars’ deelt en potentiële problemen die voortkomen uit de vluchtelingentoestroom erkent, wil hij niet mee in de rechtse consequenties van dat standpunt: grenzen dicht.

Immigratie is een gegeven in deze tijd, sowieso vanwege dat imploderende Midden-Oosten. Het is even alle hens aan dek.

Dat het lijkt alsof alleen uiterst links en rechts nog van zich laten horen in het publike debat, is volgens Heijne zowel te wijten aan de politiek als aan de media. Daarin zou keer op keer de indruk zijn gewekt ‘dat het midden aan overtuiging mist’, waardoor het wordt gezien ‘als saai, als grijs, als slap’. Terwijl datzelfde midden volgens Heijne ‘de backbone van deze maatschappij’ is.

Heijne noemt de hysterie en het dreigen dat inmiddels onderdeel is geworden van elk maatschappelijk debatthema ‘een vorm van narcisme’ dat door de overheid ‘keihard’ moet worden aangepakt:

Nu gebeurt dat veel te weinig. Wist je dat een kwart van alle zieken die thuiszitten, zijn bedreigd op hun werk? Er is een dreigcultuur in Nederland. In Limburg waren er plannen om een gehandicaptenpretpark te maken, voor dementen en gehandicapten. Afgeblazen. Wegens bedreigingen. Er moet een lijn getrokken. Tot zover. En waag het niet om er overheen te komen. Want Geert Wilders blijft hier mee doorgaan. Hij moedigt dit aan. Zijn nieuwe tekst luidt: de waarheid ligt niet in het midden, de waarheid ligt aan onze kant en wen er maar aan. Dat is het nieuwe ultrarechtse mantra. Veel van Trump wordt nu ook door Wilders overgenomen.

De vrees is alleen onze huidige politici inmiddels te veel schade aan het publieke vertrouwen hebben toegebracht om nog adequaat te kunnen ingrijpen, mochten ze dat ooit wel van plan zijn:

Rustig, weloverwogen en onaantastbaar, dat zou het antwoord moeten zijn. Alleen komt dat helaas niet van onze huidige regering. Deze generatie politici is in hun opportunisme bezig het resterende vertrouwen in de politiek verder uit te hollen. Hoofdschuldige is Mark Rutte. Diederik Samsom is een goede tweede. Zie hoe ze omgaan met de affaire-Verheijen, professor Vermaat, Ard van der Steur, het bonnetje van Teeven. Het is bluf. Vlerkerigheid. En uiteindelijk ‘nee’ verkopen, terwijl je ‘ja’ hebt gezegd. Dan haken mensen op een vrij fundamentele manier af.

Toch moet ook Wilders het antwoord op het Nederlandse identiteitsvraagstuk schuldig blijven. Volgens Heijne komen de PPV-leiders’ cultuuropvatting niet verder dan ‘de Smurfen, de Droomvlucht en Kim Holland’. Wel belichaamt Wilders het negatieve dat volgens Heijne sterk ontwikkeld zou zijn in Nederland:

Dat klagen. De angst dat een ander zich beter voelt dan jij. Dat is het gevoel wat in Nederland de toon aangeeft, of het over kunst gaat of over politiek. Typisch Nederlands. Alle discussies gaan daarop terug. Ook die zwartepietdiscussies. Die sociale nijd is nergens zo sterk als in Nederland. En je ziet het nu ook terug bij debatten over vluchtelingen: zij mogen wel, wat wij niet mogen. Ook dat de ander misbruik maakt van jouw goedheid. Dat jij dus Gekke Henkie bent. Dat ziet er helaas diep in bij Nederlanders.

Foto: screenshot YouTube

Geef een reactie

Laatste reacties (230)