92

‘De VUT moet terug’

Update: minister Asscher wijst SP-plan af ... SP presenteert actieplan tegen jeugdwerkeloosheid

De SP wil dat de VUT weer wordt ingevoerd, zodat jongeren meer kans maken op een baan. Tweede Kamerlid Sadet Karabulut heeft dat voorgesteld in een rapport over het aanpakken van de jeugdwerkloosheid.

Update: Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher wijst herinvoering van de VUT af. Het zou volgens hem namelijk betekenen dat mensen worden afgeschreven en het is ‘peperduur’.

De oude VUT-regeling werd geïntroduceerd rond 1980, toen de werkloosheid ook erg hoog was, om zo meer doorstroming op de arbeidsmarkt te veroorzaken. Dat zou nu ook een goed idee zijn, zegt Karabulut:

Er moet gezocht worden naar mogelijkheden om ouderen vroeger uit te laten treden. Als leidraad zou hierbij de regel moeten gelden dat als een oudere eruit gaat er één op één een jongere wordt aangenomen.

Karabulut wijst erop dat ouderen in deze economisch moeilijke tijden nauwelijks nog een kans maken op een baan. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken erkent dat. Hij kondigde vandaag aan met de sociale partners in gesprek te gaan om te kijken hoe de arbeidskansen van 55-plussers verbeterd kunnen worden.

Het SP-rapport bevat ook andere voorstellen om de jeugdwerkeloosheid terug te dringen. Zo zouden onder meer kleine werkgevers extra ondersteuning moeten krijgen om stageplaatsen te kunnen aanbieden en zou de studiefinanciering onverkort gehandhaafd moeten worden.

Lees hier het actieplan tegen de jeugdwerkeloosheid van de SP

CC Foto: globetrotter_rodrigo

Geef een reactie

Laatste reacties (92)