Laatste update 17:33
14

Defensie aansprakelijk voor zieke werknemers door giftig chroom-6

Defensie is aansprakelijk voor gezondheidsklachten bij medewerkers als gevolg van het werken met kankerverwekkende chroom-6-verf. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat in handen is van de NOS.

De NOS schrijft:

Het ministerie wist van de schadelijke effecten, maar deelde die kennis niet met werknemers en bedrijfsartsen, concludeert het RIVM. Evenmin zorgde Defensie voor een veilige werkplek of afdoende beschermingsmaatregelen.

Uit het onderzoek blijkt dat al in 1973 bij de luchtmacht bekend was dat de nieuwe verf schadelijke stoffen bevatte. In de jaren die volgden werd in nog minstens vijf interne documenten vermeld dat de verf gezondheidsrisico’s met zich meebracht, maar dit werd achtergehouden voor werknemers. Ook werden de meeste bedrijfsartsen niet ingelicht.

De reden om medewerkers niet te waarschuwen voor het gevaar is volgens het rapport een financiële:

Verschillende documenten bevestigen dat het management uit kostenoverwe¬gingen de grenzen opzocht van de arbo-regelgeving. Er werd bijvoorbeeld gemarchandeerd met de aanwijzingen van de Inspectie SZW over arbeidsomstandigheden.

In 2014 rees bezorgdheid bij oud-medewerkers van Defensie over de gezondheidsgevaren van chroom-6 nadat meerdere oud-personeelsleden ziek waren geworden. Volgens het onderzoek kan blootstelling aan chroom-6 onder meer longkanker, neus- en bijholtekanker, astma, maagkanker en chronische longaandoeningen veroorzaken. Toenmalig minister Hennis (VVD) kwam in 2015 met de militaire vakbonden overeen dat medewerkers die dachten ziek te zijn geworden door het werken met de stof, een vergoeding konden krijgen van maximaal 15.000 euro.

Nu is vastgesteld dat Defensie inderdaad aansprakelijk is komen oud-werknemers die ziek zijn geworden, of hun nabestaanden, in aanmerking voor een definitieve schadevergoeding. Hoe die eruitziet moet nog worden besproken. Dat gebeurt na het weekend, wanneer het RIVM-rapport wordt gepresenteerd.

Beeld: ANP

Geef een reactie

Laatste reacties (14)