11

Defensie nog steeds in oorlog met klokkenluider

Fred Spijkers werd jarenlang getraineerd, kreeg in 2002 een schadevergoeding en een lintje, maar vecht nu alsnog zijn ontslag aan ... Defensie: 'Spijkers heeft alles gekregen waar hij recht op heeft'

Defensie-klokkenluider Fred Spijkers stapt weer naar de rechter. Hij vraagt om herziening van zijn ontslag bij Defensie. Zijn werkgever zou dit hebben afgedwongen door onder meer niet geverifieerde belastende gegevens in zijn personeelsdossier op te nemen.

Door redactie Joop

Spijkers, die medio jaren tachtig een soldatenweduwe weigerde voor te liegen dat haar man door eigen handelen was omgekomen door een landmijn, werd in 1993 door Defensie ontslagen, wat vier jaar later bij de Centrale Raad van Beroep werd bekrachtigd. Volgens Spijkers is die Centrale Raad door Defensie misleid en dus is het ontslag ongegrond.

Als de klokkenluider de zaak wint, heeft hij recht op uitkerings- en pensioensgelden vanaf zijn ontslag (een kwart eeuw geleden) tot nu. Bovendien wordt in deze herzieningsprocedure duidelijk hoe Defensie willens en wetens de Centrale Raad van beroep indertijd heeft misleid, aldus Spijkers.

Inmiddels heeft staatssecretaris van Defensie Jack de Vries via Twitter gereageerd:

Het was me bekend dat Spijkers voor ontslagpunt nog naar de rechter zou gaan. Pensioen en wachtgeld hebben we afgelopen jaar kunnen regelen.

Spijkers ontkent deze weergave van de feiten. Een woordvoerder van De Vries laat weten dat Spijkers “alles heeft gekregen waar hij recht op heeft”. Defensie wil verder niet op de zaak ingaan.

Toen vier jaar geleden het boek ‘Een man tegen de staat’ verscheen, waarin journalist Alexander Nijeboer het verhaal van Spijkers optekende, liet de klokkenluider in een reactie weten:

Puur fascistoïde gedrag op basis van macht. Daar gaat dit boek over. Window dressing van vertegenwoordigers van het Ministerie van Oorlog, die bij gebrek aan een vijand deze maar creëerde, over de rug van vele doden.” Spijkers zegt dat er “godzijdank nog meer geuzen zijn in dit land. Ik noem er twee: Arnold Karskens en Pieter van Vollenhoven. Beiden met het hetzelfde adagio: Recht is recht en zo blijft dat!“

Spijkers is veelvuldig tegengewerkt door Defensie, maar hoopt dit alles nu, na ruim een kwart eeuw, toch nog te kunnen afsluiten. 

Geef een reactie

Laatste reacties (11)