88

Dekkingsgraad pensioenfondsen onder wettelijk vereiste minimum

Dekkingsgraad toont aan in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen

Afgelopen december is de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen verslechterd. Deze was een procentpunt lager dan de maand daarvoor. En met nieuwe wettelijke regels die van kracht zijn gegaan, voldoen de pensioenfondsen niet aande wettelijk vereiste dekkingsgraad.

Om aan te geven in hoeverre een fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen, wordt de dekkingsgraad gehanteerd. De verplichtingen stegen meer dan de positieve rendementen op beleggingen. Ook zijn er sinds 1 januari van dit jaar nieuwe regels over hoe de dekkingsgraad moet worden vastgesteld. Daardoor zakte de gemiddelde dekkingsgraad naar 103%.

Het lijken allemaal cijfers, maar de gemiddelde dekkingsgraad voor fondsen om aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen is door de overheid vastgesteld op 104,3%. Bekeken over de afgelopen tien maanden staan de pensioenfondsen op een gemiddelde dekkingsgraad van 110%.

Trouw: Dekkingsgraad pensioenfondsen gedaald

Cc-foto: Nedzor

Geef een reactie

Laatste reacties (88)