36

‘Delft kweekvijver van Iraanse activisten’

Steeds meer Iraanse studenten vestigen zich in Delft en verzetten zich tegen Iraans regime

Delft is het nieuwe centrum voor jonge Iraanse activisten, dat meldt de Washington Post maandag. De studenten zijn niet welkom op verschillende universiteiten in Amerika en Nederland en dus concentreren ze zich in Delft, waar ze nog wel worden toegelaten. Hier organiseren ze lezingen met verbannen politici en verzetten ze zich tegen het regime van de Iraanse president Ahmedinejad.

De studenten in Delft hebben een actieve Iraanse studentenvereniging opgericht. Ze organiseren lezingen en interviews met oud-politici en verbannen dissidenten uit Iran. Via Facebook en ander nieuwe media houden ze contact met familie, vrienden en oud-klasgenoten in Teheran en blijven ze op de hoogte van de ontwikkelingen in het land. Ze verzetten zich tegen het regime van Ahmedinejad.

Sohrab, één van de internationale studenten, zegt in het interview met the Washington Post: “We moeten veel dingen veranderen in ons land – maar we hebben geen nieuwe vreselijke revolutie nodig. Wij zijn een nieuwe generatie die op zoek is naar antwoorden. We willen het systeem niet omverwerpen, maar we willen gehoord worden. Dat zou een realistisch begin zijn.”

Steeds meer talentvolle studenten uit Iran ontvluchten het land vanwege de onderdrukking op universiteiten, nadat in juni 2009 er op veel universiteiten in Iran protesten uitbraken na de omstreden verkiezingsuitslagen. In Delft vormen ze een duidelijke groep die zich verzet tegen het Iraanse regime.

De reden dat veel Iraniërs zich in Delft hebben gevestigd is het kennisembargo dat het kabinet in 2009 heeft geformuleerd, waardoor studenten uit Iran en Nederlanders van Iraanse afkomst geweerd kunnen worden van negen studierichtingen en vijf locaties op het gebied van kernfysica. Delft is één van de weinige universiteiten waar de Iraanse studenten nog welkom zijn.

De VN en Nederland zijn bang dat de Iraniërs gevoelige kerninformatie doorspelen aan Iran. Dat studenten vaak op erg jonge leeftijd met hun ouders het Iraanse regime zijn ontvlucht en vaak niet geassocieerd willen worden met het regime van Ahmedinejad wordt buiten beschouwing gelaten.

Washington Post: Dutch town of Delft is center of new Iranian Activism

cc-foto: Hamed Saber

Geef een reactie

Laatste reacties (36)