102

‘Democratie is meer dan de helft plus één’

Ernst Hirsch Ballin waarschuwt tegen een te beperkte visie op onze democratische rechtsstaat

Het televisieprogramma ‘Het filosofisch kwintet’ ging vandaag over de verhouding tussen grondrechten, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de nationale wetgeving.


In ‘Het filosofisch kwintet’ wees Ernst Hirsch Ballin er op dat de democratische rechtsstaat meer en anders is dan de helft plus één. In een democratie dient altijd rekening gehouden te worden met de rechten en belangen van de minderheid, zoals bijvoorbeeld door respect te tonen voor ieders godsdienst of levensovertuiging:

En daarom is het zo wezenlijk dat dat Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens de menselijke waardigheid wil beschermen. Ook bij meerderheid van stemmen mag je niet een deel van de bevolking haar rechten ontnemen. Ook bij meerderheid van stemmen moet je er rekening mee houden dat democratie iedereen wil beschermen, zonder onderscheid. En dat is een universeel principe.

Geef een reactie

Laatste reacties (102)