41

Den Haag gaat bijstandsfrauders opsporen met ‘Big Brother’-systeem

Gegevens burgers geanalyseerd aan de hand van 'risicoprofielen' ... Analyse moet gemeente leiden naar fraudeurs ... Wethouder: Wie een uitkering wil, mag best wat aan privacy inboeten

De stad Den Haag denkt de ideale manier gevonden te hebben om bijstandsfraudeurs op te kunnen opsporen. Een soort Big Brother-systeem waarmee een groot aantal gegevens van haar burgers worden geanalyseerd moet uitwijzen wie fraudeert. Deze maand start de proef. Verschillende gemeentelijke databanken worden samengevoegd, waarna risicoprofielen worden opgesteld. Dat meldt nrcQ.

De geautomatiseerde analyse wordt in eerste instantie alleen losgelaten op bestaande bijstandsgerechtigden. In de toekomst zal al bij de aanvraag van een uitkering de analyse worden gebruikt om het risico op toekomstige fraude in te schatten. Wat het gevolg zal zijn voor iemand die blijkt een verhoogde kans te hebben, is nog niet duidelijk.

Om de analyse te kunnen maken worden meer dan dertig verschillende variabelen gebruikt. Informatie over bijvoorbeeld de ontvangst van andere uitkeringen, of iemand eerder heeft gefraudeerd, maar ook of iemand in het bezit is van honden, of een (dure) auto, of het altijd bezoeken van hetzelfde vakantieland kan kennelijk wijzen op fraude.

Wethouder Henk Kool (Sociale Zaken) is nog niet helemaal gerust dat de privacy van de burgers gewaarborgd wordt. Toch wil hij het plan doorzetten. Hij meent dat wie om een uitkering vraagt, daar ook wel wat privacy voor mag opgeven.

We moeten terughoudend zijn met het ontwikkelen van dit soort Big Brother-systemen. Maar we moeten ook de steun voor sociale voorzieningen bewaren, die enorm wordt aangetast door fraude […] Overigens, mensen komen hier om een uitkering vragen, dan mag je ook wat terugvragen.

nrcQ: Den Haag wil bijstandsfraude opsporen met ‘Big Brother-systeem’

cc-foto: Paul

Geef een reactie

Laatste reacties (41)