26

Den Haag pompt toch 181 miljoen euro in Haags cultuurpaleis

Gemeenteraad hakt de knoop door en stelt krediet beschikbaar ... Wat het doel van het geld is, is alleen nog onduidelijk: nieuwbouw of renovatie?

Den Haag doet met het Spuiforum wat Rotterdam met de nieuwe Kuip niet durfde. De gemeenteraad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een lening van 181 miljoen euro voor een cultuurhuis. Waar het geld exact aan besteed gaat worden is nog onduidelijk: of voor de bouw van het omstreden nieuwe Spuiforum, of voor renovatie van de bestaande gebouwen.

In september zal de knoop doorgehakt moeten worden over waar het geld aan besteed gaat worden. De komende maanden wordt daartoe eerst nog onderzoek gedaan.

De gemeenteraad keurde het plan voor de bouw van het Spuiforum vorig jaar al goed. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking: zeven op de tien Hagenaars noemden het gebouw megalomaan en zien de komst ervan niet zitten. En al helemaal niet in tijden van bezuinigingen. Toch kwam het akkoord er, terwijl de gemeente gelijktijdig fors bezuinigde op kunst en cultuur.

Binnen de fractie en onder leden van de PvdA kwam er veel verzet. Het leidde uiteindelijk zelfs tot het opstappen van gemeenteraadslid Mustafa Okcuoglu. Hij verklaarde:

Er zijn dingen gezegd die niet conform de afspraken zijn. Daar kan ik mij niet mee kan verenigen. Ik ben de hele discussie in de fractie zat. Ik hoop dat de PvdA luistert naar de achterban en die meningen niet naast zich neerlegt.

De huidige Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater zouden plaats moeten maken voor het nieuwe Spuiforum dat onderdak zal gaan bieden aan het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium. De zakelijk directeur van het Nederlands Dans Theater, Robert van Leer, neemt per september ontslag. De bouw van het nieuwe onderkomen zou een van de redenen zijn van zijn vertrek.

NRC: Den Haag stelt krediet beschikbaar voor omstreden Spuiforum

Geef een reactie

Laatste reacties (26)