20

Diagnose schizofrenie bij Marokkanen te snel gesteld

Schizofrenie komt bij Marokkaanse Nederlanders vier tot vijf keer vaker voor ... Promovenda betwijfelt juistheid en ontwikkelt cultuursensitieve vragenlijst

Nederlanders van Marokkaanse komaf krijgen in de wereld van de psychiatrie te snel het label schizofrenie. Ze lijken grote kans te lopen hiervoor behandeld te worden, terwijl ze de ziekte niet hebben. Dat bepleit psychiater Tekleh Zandi, die deze week promoveert aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp.

De diagnose schizofrenie wordt bij migranten vaker gesteld dan bij autochtone Nederlanders. Bij Marokkanen is dat zelfs vier à vijf keer vaker, zonder dat daar afdoende verklaring voor is. Reden voor promovenda Zandi om het uit te zoeken. Volgen haar gaat het meestal om een verkeerde diagnose. Wanneer rekening gehouden wordt met de culturele achtergrond, blijken de Nederlandsers van Marokkaanse komaf helemaal geen verhoogd risico te hebben op schizofrenie.

Zandi ontwikkelde dergelijke ‘cultuursensitieve’ vragenlijsten. Voor de diagnose schizofrenie is het hebben van wanen en het horen van stemmen één van de kenmerken. Maar die dingen zijn in de Marokkaanse cultuur helemaal geen ‘gekke’ dingen, betoogt Zandi:

Bij doorvragen blijkt dat het horen van stemmen gebeurt in een andere context. Mensen horen vermanende uitspraken terug van hun vader of ze horen zichzelf hardop denken. Ook is er soms sprake van boze geesten, een geaccepteerd verschijnsel in de Berberse cultuur.

De promovenda benadrukt overigens dat ze geen harde conclusies durft te trekken, omdat voor de studie slechts 26 Marokkanen en 37 autochtonen zijn gevolgd. Desalniettemin is Joop de Jong, emeritus hoogleraar culturele en internationale psychiatrie aan de VU, blij met het onderzoek:

Deze studie wijst op iets wat veel behandelaars in hun praktijk allang vermoeden, maar wat moeilijk hard te maken is. De waarde van het onderzoek zit er vooral in dat er nu een instrument is om ook op grotere schaal onderzoek te doen naar misdiagnosen bij migranten.”

De Volkskrant: Marokkaan krijgt te snel diagnose schizofrenie

Geef een reactie

Laatste reacties (20)