115

Diederik Samsom legt het nog een keer uit

PvdA-leider hoeft partijvisie niet uit te dragen want die zit al in het kabinetsbeleid ... 'De richting is op dit moment de juiste' ... Samsom slaat hard terug naar Jan Pronk

Diederik Samsom reageerde zondag in het programma Buitenhof op de kritiek dat hij te weinig het ‘PvdA-geluid’ laat horen. Volgens de PvdA-leider is dat ongewenst omdat profilering samenwerking in de weg staat. Bovendien is het niet nodig omdat het kabinetsbeleid voldoende de partijvisie omvat. Het uit de partij stappen van Jan Pronk vindt hij ‘onbegrijpelijk’. En passant wast hij de oud-minister op Samsomiaanse wijze de oren: Pronk zat zelf in het kabinet dat illegalen uitsloot van werk en zorg.

Get Microsoft Silverlight
Op de vraag waarom hij niet reageert op de plannen van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra om de bezuinigingen vooral in de zorg en andere sociale voorzieningen door te voeren antwoordde Samsom:

Daar heb ik twee redenen voor. De eerste is eigenlijk dat ik in alles, en naarmate de economie in het slop blijf zitten nog meer, voel dat wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om dit land uit de problemen te helpen. En ik heb geconstateerd dat we daar de afgelopen jaren wel eens in gefaald hebben, onder andere door soms iets teveel profileringsdrang, dat het eigen belang of het belang om een groep te bedienen de boventoon voert en dan kom je dus niet tot oplossingen die gezamenlijk dit land verder helpen.

“Een andere reden is dat ik misschien ook niet zoveel aanleiding heb om heel hard te gaan roepen dat het anders moet omdat het sociaal akkoord en het zorgakkoord een aantal veranderingen doorvoeren zoals ze ook door de PvdA waren voorgesteld. Dus de richting is op dit moment de juiste. De resultaten moeten nog wel geboekt worden en de realiteit helpt daarbij niet mee. Ik heb de afgelopen tijd wel tegen mensen gezegd: onderhandelen met de VVD dat is nog best te doen maar onderhandelen met de realiteit, met deze steeds zwakker wordende economie, of althans een economie die langzamer dan we hadden gehoopt omhoog komt. Dat vergt het uiterste van ons allemaal.

Op de vraag of hij wel genoeg opkomt voor het belang van de sociaaldemocraten antwoordde Samsom:

“Ik mag met enige tevredenheid constateren dat in heel veel van de voorstellen, de wet normering topinkomens, het Kinderpardon maar natuurlijk zeker het sociaal akkoord maar ook nog het woonakkoord, waarin we een taboe hebben doorbroken rondom de hypotheekrenteaftrek en ook in de huurmarkt, een aantal dingen gaan veranderen. Dat zijn allemaal voorstellen die wij als Partij van de Arbeid in het verkiezingsprogramma al deden en die nu werkelijkheid kunnen worden. Maar dat is dus inderdaad niet het enige, dat is dus ook niet genoeg.

“Ik heb er al eerder op gewezen dat de hervormingen die we nu met zijn allen door moeten voeren, die vergen een lange adem, die vergen ook een langere adem dan vier jaar. Dat is iets wat ik zeker weet. En dat betekent dat we nu niet kunnen bogen op een toevallige coalitie die nu even de meerderheid heeft maar dat we inderdaad moeten samenwerken in een breed draagvlak met de oppositie, met maatschappelijke organisaties omdat alleen zo die hervormingen daadwerkelijk doorgevoerd kunnen worden.”

Samsom reageerde op de kritiek van Jan Pronk:

“Ik vind het moeilijk dat hij zijn lidmaatschap heeft opgezegd omdat ik een bewonderaar was en ben van Jan Pronk maar ook omdat ik het niet helemaal begrijp. Strafbaarstelling illegaliteit, het is een vervelende maatregel, ik heb het al eerder benadrukt. Je stelt een boete op iets wat eigenlijk verder niet zo zinvol is maar het is niet een fundamentele ondermijning van de sociaal-democratie.

“Sociaal-democraten in geheel Europa hebben deze maatregel al eerder ingevoerd. Een fundamenteel aspect van de sociaal-democratie is namelijk het overeind houden van een welvaartsstaat, van een sociale welvaartsstaat en daarvoor, of je het nou leuk vindt of niet, moet je grenzen stellen. Daarom hebben we al jaren geleden en ook met instemming van Jan Pronk vrij strenge asielwetgeving doorgevoerd om er voor te zorgen dat mensen die hier hun toevlucht zoeken en ook nodig hebben dat ook krijgen maar anderen niet.

“En de consequentie van het feit dat je tegen moet zeggen ‘sorry u wilt hier graag zijn maar u mag hier niet zijn’ betekent dat iemand illegaal is. En vervolgens ontzeggen we die mensen niet het leven hier maar we gaan er wel, met hen, zoveel mogelijk voor zorgen dat die mensen teruggaan naar daar waar ze wel mogen zijn. Dat doet pijn, zeker bij mij, maar het is wel de consequentie van een sociaal-democratische keuze die ook Jan Pronk in het verleden meemaakte.

Mag ik er op wijzen, hij zei in zijn brief vrij hard dat deze maatregel definitief illegalen in de rand van de samenleving drukt. De wet die dat eigenlijk het meest definitief deed was de Koppelingswet waardoor illegalen niet meer konden werken en niet meer van ziektekosten en premies en dergelijke gebruik konden maken en van ziekenhuis en zorg en dergelijke. Die Koppelingswet werd in 1996 aangenomen met Jan Pronk als minister.”

Lees ook de kritiek van Francisco van Jole: De rode musketiers

Geef een reactie

Laatste reacties (115)