72

Dierenartsen willen winterslachting Oostvaardersplassen

900 dieren preventief doodschieten om sterven tegen te gaan

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde adviseren Staatsbosbeheer de wilde dieren in natuurgebied de Oostvaardersplassen bij aanvang van de winter uit te leveren aan jagers. Daarmee zou dierenleed voorkomen worden.

Dierenartsen mengen zich in de jaarlijkse discussie over het lot van de grote grazers in het natuurgebied van de provincie Flevoland. Staatsbosbeheer laat in de Oostvaardersplassen ‘de natuur zijn gang gaan’ met als gevolg dat dieren onder barre omstandigheden van de honger sterven als er te weinig voedsel is. De dierenartsen zijn van mening dat preventief doodschieten beter is.

De KNMvD is van mening is dat er een zorgplicht is ten opzichte van de grote grazers in de OVP. Deze dieren zijn hier namelijk door de mens neergezet en kunnen onder barre omstandigheden niet migreren naar elders, wat ze in de vrije natuur wel zouden doen. Moreel gezien moeten de grote grazers in de OVP volgens de KNMvD beschouwd worden als gehouden dieren en heeft ieder dier afzonderlijk een intrinsieke waarde. Dit levert een spanningsveld op met het ecologisch beheer van Staatsbosbeheer waarbij er zo min mogelijk wordt ingegrepen in natuurlijke processen. Wat de KNMvD betreft mag de zorgplicht voor het welzijn en de gezondheid van het individuele dier niet ten koste gaan van het doel van het natuurgebied. 

Trouw: Ingrijpen bij Oostvaardersplassen

KNMvD: Dierenartsen pleiten voor ingrijpen in de Oostvaardersplassen

cc-foto: Astrid van Wesenbeeck, Konikpaarden in de Oostvaardersplassen, januari 2010

Geef een reactie

Laatste reacties (72)