Laatste update 09:27
204

VVD-leider Klaas Dijkhoff ontvangt vermogen aan wachtgeld

Opnieuw barst in Den Haag de discussie los rond het gebruik en ogenschijnlijk misbruik van wachtgeldregelingen. De Volkskrant geeft inzage in wat VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff maandelijks extra op zijn bankrekening krijgt voor functies die hij allang niet meer vervult.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff maakt er geen geheim van: hij incasseert sinds zijn rentree in 2017 in de Kamer elke maand wachtgeld, hoewel hij al meer verdient dan de meeste collega’s. Als fractievoorzitter krijgt Dijkhoff 1 procent extra plus nog eens 0,3 procent er bovenop per VVD-zetel. Dat levert hem een toeslag op van 10,3 procent. Daar blijft het niet bij. Omdat de VVD’er tijdens Rutte II tweeënhalf jaar staatssecretaris van Asiel en kortstondig minister van Defensie was, kan hij drie jaar en twee maanden zijn salaris als Kamerlid ophogen naar bewindspersonenniveau. Vooral het amper vier weken durende ministerschap van Dijkhoff pakt voor hem voordelig uit: anders had de VVD’er zes maanden minder wachtgeld gekregen en een lagere vergoeding.

Tot juli vorig jaar ontving Dijkhoff 66.000 euro per jaar van de gemeenschap zonder enige vorm van tegenprestatie, inmiddels is dat 37.000 euro. “Over de arbeidsvoorwaarden van een ministerschap of staatssecretariaat valt niet te onderhandelen”, zegt de fractievoorzitter. “Ik zie deze wachtgeldregeling als onderdeel van die arbeidsvoorwaarden. Het is uitgesteld loon, net als pensioen. Daar doe ik ook geen afstand van.” aldus Dijkhoff in de krant. De VVD’er ontvangt naast zijn vergoeding als Kamerlid en wachtgeld ook nog eens 18.000 euro aan verblijfskosten in Den Haag en bijna 5000 euro aan reiskosten.

De krant onthult dat ook VVD-Kamerlid Arne Weverling wachtgeld ontvangt omdat hij wethouder is geweest in Westland. Hij beloofde destijds tijdens de verkiezingscampagne af te zien van wachtgeld maar geeft nu een andere uitleg aan die belofte. De toezegging had volgens hem alleen betrekking op de twee maanden campagnetijd.

GroenLinks Kamerlid Isabelle Diks bleek volgens de gegevens die de krant opvroeg 7000 per jaar wachtgeld te krijgen vanwege 8,5 jaar wethouderschap. Dat is inmiddels op verzoek van de fractieleiding, die daar niet van op de hoogte was, stopgezet. Ze moet het reeds ontvangen geld terugbetalen. Andere Kamerleden die wethouder zijn geweest zagen wel af van wachtgeld. Ook de voormalige PvdA-ministers Lodewijk Asscher en Lilian Ploumen laten het wachtgeld van 40.000 euro per jaar schieten. “Je hebt er formeel misschien recht op, maar ik vind dat een Kamerlid de plicht heeft te handelen naar de geest van zo’n regeling,” aldus Ploumen.

De NOS meldt:

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat jaarlijks een overzicht publiceren van alle wachtgelduitkeringen aan ex-politici. Het eerste overzicht verschijnt in januari volgend jaar, heeft minister Knops besloten. In het overzicht staat hoeveel geld er is overgemaakt en hoe lang de uitkering nog duurt. De lijst is geanonimiseerd, dat wil zeggen dat de bedragen niet herleidbaar zijn tot individuele politici.

Bij de SGP leidde het volop genieten van de wachtgeldregelingen de afgelopen maanden tot een bestuurscrisis. Voorzitter Peter Zevenbergen harkte als ex-wethouder vanaf 2011 minstens 140.000 euro aan wachtgeld binnen terwijl hij al een riant salaris in een nieuwe betrekking ontving.

De Volkskrant onderzocht meer wachtgeldregelingen.

cc-foto: EU2016NL

Geef een reactie

Laatste reacties (204)