Laatste update 11:15
235

Dijkhoff verwerpt klimaatakkoord en hint op val kabinet

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt afstand te nemen van het concept-klimaatakkoord dat eind december aan het kabinet werd overhandigd. Dat zegt Dijkhoff in een interview met de krant die op elke mogelijke manier het wetenschappelijke bewijs voor klimaatverandering wegwuift. In dat interview noemt de VVD’er de kans dat hij het akkoord zal uitvoeren ‘nihil’.

Eind vorige maand werd na lang onderhandelen een concept-klimaatakkoord overhandigd aan het kabinet. Daarin staan zo’n zeshonderd maatregelen opgenomen waarmee woningen verduurzaamd kunnen worden en de CO₂- uitstoot van auto’s en de zware industrie aan banden gelegd kan worden. En hoewel Dijkhoffs VVD zelf ook aan de klimaattafels zat waar het akkoord werd opgesteld, zegt de VVD-leider nu: ‘Ik heb geen akkoord! Er hebben mensen een akkoord met zichzelf gesloten en dat hebben ze aan de politiek overhandigd.’

Dijkhoff heeft geen goed woord over voor zijn coalitiegenoten. Over D66 zegt hij: ‘D66 heeft al voordat het akkoord er was gezegd: het kabinet moet het gewoon uitvoeren. Nou dat ga ik niet doen.’ Ook noemt Dijkhoff het akkoord een resultaat bereikt door ‘drammers’ zoals D66-leider Rob Jetten die het draagvlak voor groene maatregelen onderuit zouden halen. Onder de ‘drammers’, een populaire term bij ontevreden rechtse twitteraars, schaart de VVD-leider ook GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver. Dijkhoff die zegt op te komen voor ‘de gewone man’ die volgens hem in de knoop komt, hint er ook op dat het akkoord reden voor hem kan zijn om met de VVD uit de coalitie te stappen: ‘Als het alternatief wordt dat ik óf het kabinet óf de burger moet laten vallen: de burger zal ik nooit laten vallen.’

Rob Jetten heeft via Twitter gereageerd op de aanval van Dijkhoff in de Telegraaf. Jetten schrijft:

De aanpak van de klimaatcrisis gaat over de toekomst van onze kinderen. Daarom heb ik afspraken met de heer Dijkhoff. Halvering van de uitstoot in 2030 en een eerlijke verdeling van de lasten. Daar houd ik hem aan. Een man een man, een woord een woord.

Ook GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft van zich laten horen na het interview van Dijkhoff. Hij schrijft:

Verdeeldheid binnen de VVD over het klimaat. Rutte, Nijpels en Wiebes sloten het klimaatakkoord, ook Dijkhoff zat aan tafel. Deze strijd is nog niet gestreden. 2019 wordt het jaar van het klimaat: de grote industrie moet gaan betalen. Dat is onze inzet voor de verkiezingen.

Het was overigens VVD-premier Mark Rutte die in december voor de camera’s van CNN een heel andere toon aansloeg. Daar liet hij weten dat Nederland vol verve de voorlopersrol in de bestrijding van klimaatverandering zou vervullen. Immers, zo zei Rutte, ‘er is geen alternatief’:

cc-foto: Wikimedia

Geef een reactie

Laatste reacties (235)