75

‘Dijsselbloem legt bom onder Sociaal Akkoord’

Minister van Financiën gaat uit van extra bezuinigingen in augustus … Voorzitter vakbond De Unie: Dijsselbloem trekt hiermee stekker uit Sociaal Akkoord

Minister Dijsselbloem (Financiën) gaat ervan uit dat in augustus miljarden extra bezuinigingen aangekondigd zullen worden. Het kabinet heeft eerder een pakket aan bezuinigingsmaatregelen tijdelijk van tafel geveegd om het Sociaal Akkoord met de werkgevers- en werknemersbonden te kunnen sluiten. Datzelfde pakket – en mogelijk zelfs nog zwaarder – komt volgens Dijsselbloem hoogstwaarschijnlijk weer op tafel.


“Ik hou er rekening mee dat we in augustus de beslissing daarover gaan nemen, op basis van de nieuwe ramingen. Je hoeft geen whizzkid te zijn om te zien dat de economische problemen de laatste weken eerder groter dan kleiner zijn geworden”, zei minister Dijsselbloem in zijn wekelijkse gesprek met RTL Z.

De cijfers die in juni bekend worden, zullen volgens bronnen in Den Haag doorslaggevend zijn. Het pakket dat voor het Sociaal Akkoord van tafel is gegaan behelsde zo’n 4,3 miljard euro. In kabinetskringen gaat men er volgens NOS vanuit dat hier minstens nog 1 miljard bij zal komen.

Vorige week vrijdag maakte het kabinet nog bekend dat het begrotingstekort en de overheidsschuld groter zijn dan een half jaar geleden werd verwacht. In de Voorjaarsnota staat dat de overheidsschuld eind dit jaar naar verwachting 73,6 procent van het bbp bedraagt. Dat is drie procentpunt hoger dan bij de Startnota in december werd geraamd. Toch kwam ook dat niet als een verrassing voor Dijsselbloem. Volgens hem is het grotere begrotingstekort “in lijn met de jongste raming van het Centraal Planbureau. Het economische beeld is het afgelopen half jaar verslechterd en dat vertaalt zich direct naar lagere inkomsten”. Deze tegenvaller zal hoe dan ook voor de bezuinigingsplannen van 2014 gevolgen hebben.

Volgens Reinier Castelein van vakbond De Unie heeft Dijsselbloem met zijn uitspraken een bom onder het alom geprezen Sociaal Akkoord gelegd. “De inkt is nog niet droog, of de stekker wordt eenzijdig uit het akkoord getrokken”, reageert Castelein. “Je kunt niet een paar maanden geleden afspraken maken en dan nu zo hard terugkomen.” Het herstelde vertrouwen na het sluiten van het Sociaal Akkoord wordt volgens Castelein met deze nieuwe uitspraken in de kop gedrukt. Castelein:

In juni zou het CPB met nieuwe ramingen komen, daarop zou het kabinet zijn beleid mogelijk aanpassen. Waarom beginnen ze nu dan al met mogelijk nieuwe bezuinigingen? Het ergste is dat hiermee een bom onder het vertrouwen in de politiek wordt gelegd. Ik dacht dat het regeerakkoord als titel had ‘Bruggen Slaan’, maar het is ‘Bruggen Opblazen’ geworden.

PvdA-leider Diederik Samsom wil vooral niet op de zaken vooruit lopen. Volgens hem is discussie over het halen van de 3%-norm onvermijdelijk, maar: “Wat de uitkomst daarvan wordt, besluiten we pas in augustus. Zo hebben we dat met elkaar afgesproken.”

VVD en PvdA hebben met elkaar afgesproken dat de vanuit Brussel opgelegde 3%-norm voor 2013 zou worden losgelaten, maar in 2014 willen de coalitiepartijen vasthouden aan de norm. De VVD houdt overigens vol dat onder alle omstandigheden aan de 3%-norm zal worden vastgehouden, terwijl de PvdA bij monde van Diederik Samsom ook rekening zal houden met “de omstandigheden”.

Het volledige gesprek met minister Dijsselbloem vind je bij RTL Z: Wekelijks Gesprek Met De Minister Van Financiën

Update 23.20:

Ook premier Rutte sluit extra bezuinigingen niet uit. Na afloop van een VVD-bijeenkomst in Den Haag verklaarde de premier tegenover NOS:

Het ziet er naar uit dat je rekening moet houden dat er toch iets moet gebeuren.”

RTL Z: Dijsselbloem: extra bezuinigingen onontkoombaar

RTL Nieuws: ‘Stekker uit sociaal akkoord getrokken’

NOS: Samsom: discussie 3%-norm

NOS: Dijsselbloem voorziet bezuinigingen

Geef een reactie

Laatste reacties (75)