9

Diploma blijkt reddingsboei in crisis

OESO: Economische crisis begint door te dringen in het onderwijs

Een goede opleiding is de beste bescherming tegen werkloosheid. Vooral beroepsopleidingen bieden werkzekerheid. Dat blijkt uit de meest recente uitgave van het OESO-rapport ‘Education at a Glance’.

De economische crisis heeft de kloof tussen hogeropgeleide en lageropgeleide jongeren verder vergroot, schrijft het Belgische vakblad Klasse op basis van het OESO-rapport ‘Education at a Glance:

Wie geen diploma hoger secundair onderwijs heeft, heeft bijna drie maal meer kans om werkloos te zijn dan wie hoger onderwijs gevolgd heeft: gemiddeld in 13 procent tegenover 5 procent. Tussen 2008 en 2011 steeg de werkloosheidsgraad bij mensen met een laag onderwijsniveau met vier procent. Bij mensen met een hoger opleidingsniveau steeg de werkloosheidsgraad maar met 1,5 procent.

“Een diploma halen is belangrijker dan ooit”, zegt secretaris-generaal van de OESO Angel Gurría. “We moeten jonge mensen helpen, vooral wie minder goed opgeleid is. Zij lopen meer risico om verstrikt te raken in een vicieuze cirkel. Ook het aantal jongeren dat de school verlaat zonder diploma moet dringend omlaag. Onderwijs moet ook meer gericht zijn op vaardigheden die de onderwijs- en arbeidswereld met elkaar integreren.”

Met een beroepsgericht diploma op zak, heb je meer werkzekerheid, stelt het rapport. In landen zoals Oostenrijk, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland, waar meer jongeren afstudeerden in een beroepsgerichte opleiding dan het OESO-gemiddelde (32 procent), steeg de werkloosheid bij 25- tot 34-jarigen met een beroepsdiploma minder dan bij leeftijdsgenoten die afstudeerden in een algemene secundaire richting. In sommige landen daalde de werkloosheid bij jongeren met een beroepsgericht diploma zelfs.

Crisis wordt merkbaar
Verder ziet de OESO dat de crisis ook in het onderwijs aan het doordringen is.
Zo werd er in de Verenigde Staten in 2010 vijf procent minder per student uitgegeven dan in 2005. In Groot-Brittannië is dat drie procent minder. Allemaal gecorrigeerd voor de inflatie, schrijft het universiteitsblad Erasmus Magazine:

In Nederland bleven de publieke en private uitgaven op peil. Ze namen zelfs toe met twee procent. In andere landen ging het harder omhoog. Finland gaf maar liefst achttien procent meer geld uit aan studenten en Ierland 28 procent. Polen maakte een inhaalslag en besteedde zelfs dertig procent meer per student. 

Leraren
De gevolgen van de crisis zullen pas de komende jaren beter zichtbaar worden in Education at a Glance. Zo zijn de salarissen van docenten in Nederland op de nullijn gezet en dat is nog niet in de cijfers te zien. De Algemene Onderwijsbond waarschuwt dat leraren in Nederland nu al relatief weinig betaald krijgen ten opzichte van andere hoogopgeleiden. Voorzitter Walter Dresscher: “De werkdruk is te hoog en de beloning is te bescheiden.”

Download hier het rapport ‘Education at a Glance’

Klasse.be:“We moeten laagopgeleiden beter begeleiden”

Erasmus Magazine: OESO ziet crisis doordringen in onderwijs

Aob: OESO-cijferslaten zien: lerarensalaris blijft achter 

Foto-cc: Regionaal Archief Tilburg

Geef een reactie

Laatste reacties (9)