75

Discriminatie tiert welig op de werkvloer

SER brengt advies aan Asscher uit om discriminatie aan te pakken door het op de werkvloer bespreekbaar te maken ... SCP: grote werkloosheid onder allochtonen door discriminatie

Discriminatie op de werkvloer is een groot probleem en een van de voornaamste redenen voor de torenhoge werkloosheid onder allochtonen. Om het probleem te verhelpen wil de Sociaal-Economische Raad (SER), het belangrijkste adviesorgaan van de regering, discriminatie op de werkvloer beter bespreekbaar maken. Bijvoorbeeld in functioneringsgesprekken.

De SER stelt het advies later deze maand definitief vast, maar in een vertrouwelijk conceptadvies aan het kabinet staat de richting die de SER op wil al omschreven. Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft eerder al aangekondigd discriminatie op de werkvloer hard te willen aanpakken. Op zijn verzoek komt de raad met mogelijke maatregelen.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) constateerde in januari al dat de crisis vooral allochtonen hard treft. Volgens het SCP komt dit voornamelijk door discriminatie. De SER richt zich bij het verzinnen van maatregelen overigens niet alleen op discriminatie op basis van afkomst, maar ook discriminatie van leeftijd, religie, geslacht, handicap en seksuele geaardheid.

Eén van de manieren waarop Asscher korte metten wil maken met discriminatie, is door bedrijven waarmee de overheid samenwerkt contractueel te binden aan het voorkomen van discriminatie. Als een bedrijf zich hier niet aan kan houden, wordt het contract ontbonden. De overheid verstrekt jaarlijks voor miljarden aan opdrachten; dit zou dus een machtig wapen kunnen zijn.

De SER gaat minder ver. De raad wil vooral dat discriminatie bespreekbaar wordt. Het moet bijvoorbeeld makkelijker gemeld kunnen worden, via een ‘deugdelijke en transparante procedure’. De SER stelt dat informeel, maar ook formeel via werkoverleg en functioneringsgesprekken, iedereen ervan moet worden doordrongen dat discriminatie ongewenst gedrag is. Binnen organisaties moet de klacht in eerste instantie bij de werkgever worden gemeld. De klachten moeten ‘uiterst serieus’ worden genomen. Wie zich bij een sollicitatie gediscrimineerd voelt, moet daarover ook bij het bedrijf kunnen klagen. Binnen een maand moet de sollicitant een schriftelijk en gemotiveerd antwoord krijgen op de klacht.

Onlangs riep het College voor de Rechten van de Mens Asscher nog op iets te doen aan zwangerschapsdiscriminatie in Nederland. Ook dat komt helaas nog te veel voor, aldus het College. Uit onderzoek blijkt dat twee jaar geleden ruim 45 procent van de werkende vrouwen negatieve ervaringen op het werk had met zwangerschap. Zo zouden managers weinig tolerant zijn en dat ook niet onder stoelen of banken steken. Ook komt het nog geregeld voor dat het contract van zwangere werknemers vaak niet wordt verlengd, al is het in Nederland verboden om dat te doen wegens zwangerschap en moederschap.

De Volkskrant: SER: Pak discriminatie op de werkvloer aan
Lees ook op Joop:
SCP: Werkgever heeft liever Mark dan Mohammed
Asscher: ‘Discriminatie hardnekkig probleem’

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (75)