7

Discriminatie transgender en intersekse personen wordt wettelijk verboden

Het wordt bij wet verboden om transgender en intersekse personen te discrimineren. Dinsdag stemde een meerderheid van de Eerste Kamer voor een uitbreiding van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Alleen de PVV en SGP stemden tegen.

De wet verbiedt nu discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Dat wordt nu dus aangevuld met een verbod op discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken. Wanneer de wijziging precies in werking treedt is nog niet bekend, maar vanaf dat moment geldt de wet ook voor non-binaire, androgyne, agender, genderqueer, genderfluïde en polygender personen.

In juli vorig jaar dienden Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks) het voorstel in. De wijziging moet benadrukken dat de Awgb van toepassing is op ‘het volledige spectrum aan variaties van de discriminatiegrond geslacht’. Belangenorganisaties Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID), Transgender Netwerk Nederland (TNN) en COC Nederland spreken van een ‘prachtige overwinning’, een die hard nodig is omdat transgender en intersekse personen vaak slachtoffer worden van discriminatie. Vorig jaar al werd de wijziging goedgekeurd door de Tweede Kamer. Ook toen stemden PVV en SGP tegen.

Bron: Nu.nl / cc-foto: Wikipedia

Geef een reactie

Laatste reacties (7)