47

‘Discriminatie van Europese moslims alarmerend’

Open Society Institute interviewde 2000 moslims in 11 Europese steden ... Amsterdam, Rotterdam

Het Open Scoiety Institute (OSI) van miljardair George Soros duikt in het leven en de opvattingen van Europese moslims. Volgens het instituut dat zich inzet voor democratie en mensenrechten zijn de overeenkomsten tussen moslims en niet-moslims veel groter dan de verschillen, terwijl het tegenovergestelde beeld in stand wordt gehouden. Het OSI noemt de discriminatie van moslims in Europa ‘alarmerend’.

Door redactie Joop

Het rapport verhaalt bijvoorbeeld over een Rotterdamse moslimmoeder die haar dochter vier keer van school moest laten veranderen omdat ze een hoofddoekje droeg: “De docenten hadden er geen moeite mee maar de directies wel.” Het rapport stelt ook discriminatie op de (sociale) woningmarkt aan de kaak.

Het OSI stelt in een verklaring:

Er wonen ongeveer 20 miljoen moslims in de Europese Unie, meestal in hoofdsteden en grote industriële steden. Ze vormen een diverse en groeiende bevolkingsgroep van burgers en nieuwe migranten. Terwijl de meerderheid van de moslims reeds lang integraal onderdeel vormt van de stad, ervaren velen nog steeds discriminatie en wantrouwen. Deze complexe situatie stelt Europa voor een van zijn grootste uitdagingen: hoe effectief gelijke rechten en sociale cohesie verzekerd kunnen worden in een klimaat van politieke en sociale spanningen, wereldwijde economische recessie en snel toenemende diversiteit.

“Teveel Europeanen geloven dat religieuze identiteit een beletsel is voor integratie terwijl de meerderheid van de moslims die we geraadpleegd hebben juist een sterke ban heeft met de stad en het land waar ze wonen,” stelt Nazia Hussain, directeur van het At Home in Europe van OSI.

Het instituut constateerde dat er in de praktijk maar weinig data beschikbaar is over het leven van Europese moslims. “En wat er bestaat is anecdotisch en afgeleid en draagt bij aan een onjuist beeld van moslimgemeenschappen en minderheden in Europa en een gebrek aan begrip voor de ervaringen en zorgen van deze gemeenschappen,” aldus Hussain.

Om de lacune in kennis te vullen werden tweeduizend moslims in elf Europese steden, waardonder Amsterdam en Rotterdam, ondervraagd.

Het rapport stelt een aantal mythes aan de kaak, zoals een vermeend gebrek aan verbondenheid. “In Antwerpen bijvoorbeeld gaf 90 procent van de ondervraagden aan een zeer tot redelijk sterke band met de stad te voelen.”

Groot zijn de verschillen in verbondenheid van moslims met het land zelf. In Londen bijvoorbeeld beschouwen moslims zich veel meer verbonden met het land (82 procent) dan in Parijs (41 procent) of Rotterdam (43 procent).

De noden en zorgen van moslims verschillen amper van die van andere burgers. Er wordt de voorkeur gegeven aan wonen in divers samengesteld wijken. Wel maken vooral moslimouders zcih zorgen dat hun kinderen straks niet vrij zullen kiezen waar ze gaan wonen.

Ook nemen moslims actief deel aan het politiek leven, de meerderheid van hen stemt bij verkiezingen als dat mogelijk is. Partijen die gebaseerd zijn op een moslimidentiteit worden echter nauwelijks gesteund.

Uit het onderzoek komen ook verschillen tussen moslims en niet-moslims naar voren. Zo vindt 64 procent van de moslims het belangrijk dat de wet wordt gerespecteerd, tegenover 54 procent van de niet-moslims. Moslims daarentegen hechten weer minder aan tolerantie ten opzichte van anderen en vrijheid van meningsuiting (respectievelijk 37 vs 50 procent en 50 vs. 62 procent).

Het Engelstalige rapport is hier online beschikbaar. In 2010 worden de resultaten per stad gepubliceerd.

CC-foto: Tawel Het vrijdaggebed in een moskee te Londen

Geef een reactie

Laatste reacties (47)