7

Dissidenten FNV AbvaKabo willen hardere lijn

Allternatief bestuur ambtenarenbond gevormd

Vier dissidente bestuursleden van FNVAbva Kabo hebben uit onvrede met de huidige lijn van de ambtenarenbond een alternatief bestuur geformeerd. Zij willen daarmee bereiken dat de AbvaKabo een hardere lijn kiest.

Dat schrijft het FD. In mei zijn er verkiezingen voor een nieuw bestuur en die gaan nu over de vraag of het beleid van de bond moet verharden. Vakbondshistoricus Sjaak van der Velden plaatst het conflict in de het kader van de toegenomen individualisering in de maatschappij: 

Je ziet al langer een tendens waarin de vakbond zich meer als een soort ANWB opstelt. Via individuele belangenbehartiging hoopt de FNV het teruglopend ledental te keren. Dat gaat goed in tijden van economische hoogconjunctuur maar nu zie je partijen opstaan die bevreesd zijn dat het hele sociale gebouw er mee op de helling komt te staan. Zij willen meer collectieve acties.

Foto Flickr CC: Roel1943

Geef een reactie

Laatste reacties (7)