18

Dit is het Kamerlid

De babyboomers hebben het toneel verlaten en plaats gemaakt voor 'de nieuwe volksvertegenwoordigers'... Een profiel

Nu de kandidatenlijsten, op die van de PVV na, bekend zijn, heeft dagblad Trouw een analyse gemaakt van de kandidaat-Kamerleden. Wat blijkt? De babyboomers hebben het toneel verlaten en ruimte gemaakt voor een nieuwe, (nog) meer homogene groep.

Het profiel volgens Trouw:

De nieuwe volksvertegenwoordiger is 42 jaar, vaker man dan vrouw, academisch geschoold en woonachtig in de linkerhelft van het land. Of partijen, zoals het CDA, hun kandidatenlijsten nu radicaal vernieuwden of dat ze, zoals de SP, vooral kozen voor vertrouwde gezichten – wie goed kijkt naar het geheel van alle lijsten, ziet steeds hetzelfde merk Nederlander voorbijkomen.

Opvallend is dat bijna alle kandidaten hooggeschoold zijn. Zo hebben bij de SP van de eerste 25 kandidaten zeker 20 een universitaire opleiding afgerond. Bij de SGP, ChristenUnie, de Partij voor de Dieren en GroenLinks heeft iedereen gestudeerd.

Wat betreft de afkomst van de kandidaten doet het CDA het erg goed. Daar waar andere partijen een voorkeur voor de Randstad hebben, worden bij het CDA alle provincies goed vertegenwoordigd (met als uitzondering Flevoland).

De man-vrouw verdeling is met de nieuwe lijsten verslechterd. Zo hebben het CDA en de ChristenUnie twee keer zoveel verkiesbare mannen als vrouwen. De SP en de VVD hebben meer mannen dan vrouwen op een verkiesbare plek gezet, maar de algehele verdeling is daar eerlijker: twee derde man, een derde vrouw. Ook GroenLinks heeft minder vrouwen dan voorheen op de lijst. De van oudsher bekende ‘vrouwenpartij’ heeft in de top tien slechts vier dames staan.

Lees meer hierover bij Trouw: Kamerkandidaten lijken nogal op elkaar

cc-foto: -JvL-

Geef een reactie

Laatste reacties (18)