126

Dit nooit meer

Voormalig vicepremier Verhagen: de samenwerking met de PVV was een inschattingsfout ... Dacht dat Koppejan en Ferrier op de rem zouden trappen ... Ferrier: Verhagen schuift zwartepiet 

Maxime Verhagen geeft het eindelijk toe, samenwerken met de PVV was een fout. ‘Ik heb verkeerd ingeschat dat de gedoogconstructie zou worden uitgelegd als één regering met de PVV’, zegt de voormalig CDA-aanvoeder zaterdag in een interview met de Volkskrant. Voor hem was er een groot verschil tussen meeregeren of gedogen. ‘Anders zou ik er niet aan zijn begonnen.’


Video: Het CDA congres in 2010, speech Verhagen vanaf 2:05

In het interview blikt Verhagen terug op zijn politieke carrière. De Volkskrant publiceert vrijdag een voorproefje. 

In 2010 duwde de CDA-leider de samenwerking met Wilders’ PVV erdoorheen. Het
CDA raakte vervolgens tot op het bot verdeeld en de partij is daar nog altijd niet bovenop. Nu zegt Verhagen dat de samenwerking met de PVV eigenlijk ook enorm tegen zijn eigen gevoel inging:

Zoveel van wat ik vind, staat haaks op wat de PVV uitdraagt. Mensen uitsluiten, die enge nationale blik van eigenbelang op korte termijn. Die weerzin is zo sterk, dat ik niet met die partij in een regering wilde zitten…

Ondergang
Dat zijn CDA eraan onderdoor zou gaan had Verhagen niet voorzien. “Ik ging ervan uit dat we na die interne CDA-discussie gewoon verder zouden gaan. ”

Verhagen wijst erop dat zelfs de twee dissidenten Ad Koppejan en Kathleen Ferrier, die zo tegen de constructie met de PVV waren, uiteindelijk overstag zijn gegaan. Nu zegt de oud-minister:

Ik heb Koppejan later gevraagd: waarom heb je in godsnaam toen niet gezegd dat ik moest stoppen? Hij zei: ‘Dat heb ik me niet zo gerealiseerd.’ Prima, maar doe dan later niet alsof ík een pact met de duivel heb gesloten.

Koppejan zegt in een reactie:

We wilden als minderheid in de fractie geen gesprekken blokkeren. Maar Verhagen kon er niet van uitgaan dat we bij voorbaat zouden instemmen met de gedoogconstructie.

Ferrier
Inmiddels heeft ook oud-Kamerlid Ferrier gereageerd op de uitspraken van Verhagen. Zij vindt dat zij en Koppejan de schuld krijgen van de foute keuze van oud-CDA- leider Verhagen. Ferrier zegt tegenover de NOS dat Verhagen wist dat ze pas later een oordeel wilde geven. Ze is wel blij dat Verhagen zijn fout erkent.

Balkenende
Omdat Verhagen merkte dat de weerzin binnen zijn partij direct op hem terugsloeg, deed hij een jaar geleden afstand van zijn aanspraken op het CDA-leiderschap. Het leiderschap dat hij had overgenomen van Jan Peter Balkenende, over wie hij in het interview ook een onthulling doet.

Verhagen zegt dat hij Balkenende al in 2010, ruim voor de landelijke verkiezingen vroeg om zich terug te trekken als CDA-leider. Dat was op de avond van de teleurstellende gemeenteraadsverkiezingen in maart. Verhagen:

Die avond zei ik: ‘Joh, je hebt zoveel betekend, doe het jezelf niet aan. Je bent van te veel waarde geweest om je nu te laten aanleunen dat mensen over jou gaan discussiëren of je wel lijsttrekker moet worden. Zo moet je niet willen afzwaaien.

Volkskrant: Verhagen: Inschattingsfout om met PVV in zee te gaan

NOS: Ferrier: Blij dat Verhagen tot inzicht is gekomen

Foto-cc: Minister-President

Geef een reactie

Laatste reacties (126)