5

DNB breidt toezicht bankensector uit

Toezichthouder gaat meer letten op ontwikkelingen op de financiële markt. Nu houdt DNB vooral individuele instellingen in de gaten

De Nederlandsche Bank gaat haar toezicht op de bankensector uitbreiden. Waar de toezichthouder tot nu toe vooral lette op de stabiliteit van individuele instellingen, zal ze in de toekomst meer kijken naar ontwikkelingen op de financiële markt en welke risico’s die met zich meebrengen.

Directeur Lex Hoogduin van DNB zegt in een gesprek met het NRC Handelsblad dat de oude manier van toezicht houden onvoldoende heeft gewerkt. Daarom breidt DNB haar toezichtstaken verder uit. 

Hoogduin ziet vier terreinen die de stabiliteit van het financiële stelsel kunnen ondermijnen: de huizenmarkt (onderpand voor veel kredieten), de solvabiliteit van banken (hoeveel geld de bank vrij kan maken), de beschikbaarheid van liquiditeit (geld) in het financiële stelsel zelf en de buffers op geldmarkttransacties. “We werken aan maatregelen die bijvoorbeeld de buffers bij banken kunnen verhogen op basis van risico’s die we in het hele stelsel zien”, aldus de DNB-directeur.  

De toezichthouder wil verder dat de hoogte van een hypotheek afhankelijk wordt  van de waarde van het onderpand.

Lees hier meer

Geef een reactie

Laatste reacties (5)