413

Donner: Er is geen cultuur dan de Nederlandse cultuur

Minister van Binnenlandse Zaken neemt afscheid van multiculturele samenleving

Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) neemt in zijn integratienota afscheid van de multiculturele samenleving. Het bestaan van verschillende culturen is voor de overheid niet meer relevant. Behalve dan als het gaat om verboden want Donner gaat wel – opnieuw – proberen een boerkaverbod in de wet op te nemen.

NRC Handelsblad schrijft:

Het kabinet ziet integratie niet meer als taak van de overheid maar plaatst die verantwoordelijk bij de migrant. Die wordt verplicht om in te burgeren, op die manier moet worden voorkomen dat zij zich niet thuis voelen in Nederland. Daarom wil het kabinet wil geen beleid meer dat gebaseerd is op herkomst, omdat dat mensen ‘opsluit’ in hun eigen etnische groep.

Dat laatste geldt ook voor criminaliteit schrijft De Pers

Integratiebeleid voor specifieke groepen gaat van de baan. Donner vindt dat het reguliere beleid op tal van terreinen (arbeid, scholing, wonen) genoeg moet zijn voor elke burger om naar vermogen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Ook wordt normoverschrijdend en crimineel gedrag aangepakt zonder te kijken of de afkomst van de pleger een rol heeft gespeeld.

Martijn van Dam, Kamerlid voor de PvdA, vindt het nieuwe beleid niks:

,,Eigenlijk wordt er gezegd: er zijn problemen, maar wij gaan er niks aan doen. Die geluiden waren er ook in de jaren zestig en tachtig. Dat is niet goed afgelopen. Ik ben bang dat we over tien jaar weer moeten constateren dat het uit de klauwen is gelopen.”

Vorige maand nog waren VVD-ministers Kamp en Opstelten verbolgen over het concept van de nota die voor een aanzienlijk deel door Donner zelf geschreven is. Ze vonden de tekst ‘te links’. Journalisten als Kustaw Bessems melden nu op Twitter dat de nota weinig nieuws bevat.

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

cc-foto: SjoerdvW

Geef een reactie

Laatste reacties (413)