22

Donner kielhaalt de Haagse politiek

Donner vindt dat Den Haag eerlijker moet zijn over de versobering

Burgers raken in verwarring door het zwabberende beleid van kabinet en Kamer. Dat zegt vicepresident Piet-Hein Donner van de Raad van State in het Jaarverslag. Uiteenlopende maatregelen die elkaar veel te snel opvolgen, plannen die al snel weer worden ingetrokken en dubbelzinnige uitspraken over komende bezuinigingen kunnen grote schade toebrengen aan de “eerbied voor de wet”, en de politiek zou moeten beseffen “dat die schade duurzamer is dan het gewin van snelle verandering”, aldus Donner.

Donner vindt dat Den Haag eerlijker moet zijn over de versobering van de verzorgingsstaat. Die is volgens hem van blijvende aard:

Een crisis die binnenkort vijf jaar aanhoudt, kan moeilijk nog als crisis worden aangeduid.

Politici verzuimen  volgens hem duidelijk te maken hoeveel burgers moeten gaan inleveren, met als gevolg dat iedereen de hand op de knip houdt. Zelfs maatregelen die bedoeld zijn om meer bestedingsruimte te scheppen hebben alleen maar meer onzekerheid tot gevolg, waardoor ze contraproductief uitpakken, aldus Donner in het jaarverslag.

De bezuinigingen volgen ook te snel op elkaar, vindt Donner. De opeenstapeling van maatregelen dreigen het functioneren van de overheid aan te tasten. Zo vindt bijvoorbeeld  het overhevelen van taken naar de gemeentes geen genade in de ogen van de oud-minister van Binnenlandse Zaken. Dat zal voor rechtsongelijkheid gaan zorgen, omdat straks grote verschillen zullen ontstaan tussen verschillende gemeentes.  Donner voorziet veel beroepsprocedures, en dus veel meer werk voor zijn Raad van State.  

Geef een reactie

Laatste reacties (22)