51

Door Forum bedreigde Kamerleden zijn het zat: ‘Wij trekken hier een streep’

De door Forum voor Democratie bedreigde Kamerleden Nilüfer Gündoğan (Volt) en Sjoerd Sjoerdsma (D66) willen daarover een gesprek met het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Dat schrijft het duo in een gezamenlijke brief: ‘Wij trekken hier een streep’.

In de brief schrijft het duo ‘het vrije woord, het debat op het scherpst van de snede’ te koesteren, maar:

Wij vinden dat vrijwel alles gezegd mag en kan worden in de plenaire zaal van ons prachtige Parlement. Vrijwel alles, maar niet alles. Bedreigingen van Kamerleden, direct of indirect, vormen voor ons een harde grens. Eergisteren en gisteren hebben collega-Kamerleden van Forum voor Democratie die grens overschreden.

Tijdens het debat over een mogelijke 2G-maatregel, maakte Gündoğan kenbaar dat ze bedreigd wordt vanuit de achterban van Forum voor Democratie, waarna FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren zijn lof uitsprak voor die achterban. Sjoerdsma werd door FvD’er Pepijn van Houwelingen bedreigd tijdens zijn spreektijd. Wat later werd vanuit de twitter-accounts van Forum voor Democratie en partijleider Thierry Baudet jubelend gereageerd op de bedreigingen.

Volgens Gündoğan en Sjoerdsma ontspringen de bedreigingen ‘aan een breder klimaat van aantijgingen, verdachtmakingen en intimidaties’, waarvan naast Kamerleden, ‘ook politieagenten, ministers, verpleegkundigen, wetenschappers, journalisten en anderen’ het slachtoffer zijn:

Wij trekken hier een streep. Wie bedreigingen uit in de plenaire zaal kan niet wegkomen met louter een vermanend woord van de Voorzitter en terechte én te prijzen tegenreacties van andere Kamerleden. De urgente vraag die nu voorligt is: hoe gaan we om met bedreigingen in het hart van onze democratie?

Het duo wil ‘op een zo kort mogelijke termijn’ in gesprek met het presidium.

Geef een reactie

Laatste reacties (51)