Laatste update 14:34
87

Druk op PvdA-Kamerlid William Moorlag om op te stappen neemt toe

De druk op het in opspraak gekomen PvdA-Kamerlid William Moorlag om op te stappen neemt de afgelopen dagen enorm toe. In het AD omschrijft Jan Hoedeman hoe Moorlag de afgelopen dagen zijn best heeft gedaan om zijn positie als Kamerlid te kunnen behouden, ondanks zijn geschiedenis als directeur van Alescon.

Moorlag trad in 2015 aan als directeur van de Sociale Werkplaats Alescon. Daar trof hij een situatie aan die in 2011 met medeweten van de bonden en politieke bestuurders is opgezet: zo’n vierhonderd medewerkers hadden aan payroll-contract. Alescon richtte een eigen uitzendbureau op, om op die manier honderden arbeidsgehandicapten aan de eigen werkplaats te verhuren. Zij liepen door die regeling loon mis, hadden geen recht op seniorenverlof, kregen geen eindejaarsuitkering en werden bij ziekte niet volledig doorbetaald. Saillant is dat het nu juist de PvdA is die in de Tweede Kamer strijdt tegen deze schijnconstructies. Moorlag zei eerder de constructie te hebben laten onderzoeken, maar uit dat onderzoek zou zijn gebleken dat er niets mis mee was. De rechter heeft nu echter geoordeeld dat er wel degelijk sprake is van een illegale constructie.

Eerder drongen de Jonge Socialisten in de PvdA al aan op een ledenraad. Volgens het AD zou een aantal partijbestuursleden bij Sharon Dijksma thuis op 27 december bij Moorlag erop hebben aangedrongen te vertrekken. Dijksma zou hem eerdere malen hebben gevraagd zijn zetel op te geven, maar hij weigert. Zijn woorden volgens het AD:

Als dit de nieuwe morele standaard is, dan komt de positie van honderden PvdA-bestuurders in het geding. Dan kun je een partijzuivering gaan organiseren. Dan kun je de hele middenberm van de A12 van de Duitse grens tot aan Den Haag volhangen met bestuurders die net zo opereren. Het is juist de Participatiewet die dwingt tot payroll-contracten.

Moorlag wil zich voor een onafhankelijke onderzoekscommissie verantwoorden. Die commissie moet bekijken of hij met zijn functie als directeur en als Kamerlid de erecode van de PvdA heeft geschonden.

Volgens het AD heeft het partijbestuur de Tweede Kamerfractie het zwaarwegende advies voorgelegd dat Moorlag de PvdA-fractie moet verlaten.

Update 14.00
William Moorlag weigert op te stappen. Via Twitter laat hij weten:

De PvdA-fractie komt in de loop van volgende week bijeen om over het lot van Moorlag te praten.

Geef een reactie

Laatste reacties (87)