8

Dubbelstad Amsterdam-Almere stap dichterbij

Spoorlijn door IJmeer mag nog niet, buitendijks bouwen wel

Het kabinet stemt nog niet in met het kostbare plan van Almere voor een spoorverbinding via het IJmeer die de stad moet verbinden met Amsterdam. Wel steunt de regering het streven van beide steden om uit te groeien tot een dubbelstad. Daartoe mag Almere buitendijks bouwen, in datzelfde IJmeer.

Almere krijgt twee jaar de tijd om het plan voor de nieuwe spoorlijn verder te ontwikkelen. Eerder bleek uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat deze IJmeerlijn, die zeker euro 4,3 mrd kost, zwaar verliesgevend zou zijn.

Almere wil de vijfde stad van Nederland worden. Tot 2030 gaat de stad 60.000 nieuwe woningen bouwen. Daarom investeert het kabinet in bereikbaarheid, natuur, recreatie en onderwijs. Almere neemt het initiatief om verder te werken aan een haalbaar plan voor uitbreiding van de stad in westelijke richting. Dat staat in het Rijksbesluit Almere-Amsterdam-Markermeer, waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd.

Om de groei van nieuwe woningen te kunnen realiseren, mag Almere buitendijks bouwen in het IJmeer, aldus NRC. Daarnaast investeert het kabinet 46 miljoen in de uitbreiding van het stadscentrum rond het Weerwater.

Almere krijgt in ieder geval een volwaardige hogeschool. De ministeries van Onderwijs en VROM trekken eenmalig respectievelijk 20 en 17 miljoen euro uit voor het plan van Almere en Hogeschool Windesheim om het hoger onderwijs in Flevoland van de grond te krijgen. De provincie en de gemeente trekken 35 miljoen euro uit, aldus de Almeerse wethouder Martine Visser van Onderwijs.

Geef een reactie

Laatste reacties (8)