515

Duel Klink-Verhagen: Individuele gesprekken tot de namiddag

Paniek bij rechts groot, Telegraaf doet noodoproep: Ab, geef ons een kans! … Klink wilde na verkiezingen fractieleider worden … 'serieuze minderheid' in fractie heeft onoverkomelijke bezwaren tegen PVC-coalitie … Belgische krant De Standaard: 'Droom van Wilders voorbij'

De CDA-fractie is dinsdag aan het einde van de middag in spoedberaad bijeengeroepen, maar ging na bijna weer twee uur uit elkaar. De gesprekken worden individueel voortgezet meldt Verhagen. De onderhandelingen over de PVC-coalitie zouden zich in een cruciale fase bevinden. Klink wil stoppen met onderhandelingen. Als hij er uit stapt, is de PVC-formatie definitief mislukt. Verhagen zegt dat de gesprekken nog steeds het doel hebben om als een fractie door te kunnen gaan.


de Volkskrant: CDA fractie in spoed bijeen

NOS verslaggever Dominique vd Heyde twittert:

BREEK onenigheid Klink en Verhagen over onderhandelingen met pvv en vvd

De NOS schrijft: 

De formatieonderhandelingen zitten in een cruciale fase en binnen het CDA zijn veel tegenstanders van een kabinet met gedoogsteun van de PVV. 
Er zijn ook geluiden dat de onderhandelaars Verhagen en Klink niet op één lijn zitten.

Volgens RTL-journalist Frits Wester is Klink voorstander van de door oud-formateur Lubbers voorgestelde time-out. Verhagen probeert nu de partij weer op één lijn te krijgen, twittert Wester.

De Volkskrant

CDA-Kamerlid Gerda Verburg zei voorafgaand tegen aan het spoedberaad dat het een spannend moment is voor het CDA maar dat de laatste loodjes altijd het zwaarst wegen. Volgens haar nadert zeer waarschijnlijk het eind van de onderhandelingen met de VVD en de PVV.

Nederlands Dagblad:

Voorafgaand aan de fractievergadering sprak fractieleider Maxime Verhagen nog met de Kamerleden Kathleen Ferrier en Ad Koppejan, van wie in de media verondersteld is dat zij bij uitstek worstelen met de PVV. ,,Je moet geen instabiele fractie hebben”, verklaarde een ingewijde dat gesprek.

Update 18:30 Volkskrant: Kabinetsformatie aan zijden draad

Klink wil direct stoppen met de onderhandelingen. Hij heeft inhoudelijk te grote bezwaren. Als hij uit de onderhandeling stapt, kan ook de PVC-formatie niet worden voortgezet. Nog voordat Lubbers daarom vroeg zou Klink hebben aangedrongen op een ‘time-out’. Hij zou de onderhandelingen te snel vinden gaan en vinden dat Verhagen te veel toegeeft aan de andere partijen.

Update 00:10 De vergadering is geschorst tot woensdag 12 uur. Bij het verlaten van de fractiekamer zei Klink: ‘Ik voel me eigenlijk goed.’ Ook zei hij dat het vergaderen hem niet zo zwaar viel. ‘Ik ben al weken aan het vergaderen.’ Verhagen zei dat het goed was ‘nog een nachtje te slapen’ over het ‘indringende gesprek’ in de fractie.

Als de onderhandelingen met de PVV worden afgeblazen dan lijkt volgens commentaren het einde van Maxime Verhagen bezegeld. Hij is immers degene die de onderhandelingen wil voortzetten. Volgens sommigen is dat pleit eigenlijk al beslecht omdat Klink zich heeft uitgesproken tegen de coalitie maar zijn Kamerzetel niet opgeeft. Dat zou betekenen dat de PVC-coalitie zijn meerderheid van 1 zetel kwijt is.

Update 08:15 De Volkskrant herinnert aan een eerdere uitspraak van Klink:

Op de verkiezingsdag, toen duidelijk werd dat het CDA ging verliezen, zei Klink beschikbaar te zijn als fractievoorzitter. Achteraf kan je dit uitleggen als de openingszet in een machtsstrijd na het vertrek van Balkenende. 

De krant zet ook mogelijke alternatieven voor de PVC-coalitie op een rijtje:

Een mogelijkheid is ‘het brede midden’ van VVD, CDA en PvdA. Officieel was dit de voorkeursvariant van Verhagen van het CDA. Eerder was dit niet gelukt omdat Cohen (PvdA) dwarslag. Hierbij moet ingecalculeerd worden dat bij het CDA het ‘chagrijn’ (oud-minister Veerman) over de opstelling van de PvdA in het kabinet-Balkenende nog zeer vers is. Daar staat een nieuwe prangende vraag tegenover: hoe stabiel is het gespleten en aangeslagen CDA nog als regeringspartner?

Christelijk dagblad Trouw constateert dat het ‘rechts kabinet op sterven na dood’ is.  

Een rol speelde gisteren het aangekondigde vertrek van Jan Schinkelshoek, nummer 27 op de lijst, die verklaarde geen vertrouwen meer te hebben in een coalitie, gedoogd door de PVV. Binnen de fractie is een serieuze minderheid die een voorbehoud heeft gemaakt.

Voor De Telegraaf, gróót voorstander van de PVC-coalitie, reden Schinkelshoek als Judas neer te zetten:

Ingewijden wijzen er echter op dat de ministerraad van plan is om Schinkelshoek vrijdag tot de nieuwe directeur van het Huis van de Democratie te benoemen. Schinkelshoek zou dus niet om zijn principes vertrekken, maar omdat hij al een nieuwe baan heeft. De CDA’er wilde geen nadere toelichting geven.

In Trouw bevestigt Schinkelshoek dat hij bezig is met ‘externe gesprekken’. Zelf zegt hij:

„Ik heb meteen politiek bezwaar aangetekend tegen deze coalitie, maar afgelopen weekeinde besloten niet naar de fractie te gaan, mocht die mogelijkheid zich voordoen. Gaandeweg zijn mijn bezwaren groter geworden. Dit kabinet zal nooit stabiel zijn. Het zal niet in staat zijn om, om met de woorden van Cohen te spreken, het boeltje bij elkaar te houden. Dat is wel nodig met deze gepolariseerde verhoudingen. (…) 
Ik behoor niet tot de principiële uitsluiters. Na de vorige verkiezingen concludeerden we dat het politieke verschil met de SP te groot was om samen te werken. Dat is nu zo met de PVV.

Het verst vooruit werkt de Belgische krant De Standaard met als kop ‘CDA maakt een einde aan de droom van Wilders’. In het artikel, dat leest als een vroegtijdig gepubliceerde necrologie, constateert de krant zonder enig voorbehoud dat de PVC-coalitie reeds ontploft is.

Na vijf weken onderhandelen, heeft het CDA beslist om niet langer deel te nemen aan de gesprekken om een nieuwe regering te vormen en ligt de droom van de populistische politicus Geert Wilders aan diggelen. De rechtse minderheidsregering van christen-democraten en liberalen, die zou kunnen rekenen op de steun van de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders, zal er dus niet komen.

De paniek bij rechts is groot. De Telegraaf, de krant die spotte met kritiek van ‘prominenten’, fabriceert nu plots een lijst van rechtse ‘prominenten’ die allemaal achter de onderhandelingen zouden staan. Overigens zonder een van hen te citeren. De krant constateert huilend dat Klink in het verleden toch kritische opmerkingen heeft gemaakt over de integratie in Nederland en is verbijsterd dat Klink nu plots stelling neemt tegen de PVV. ‘Ab, geef ons een kans!’ schreeuwt de krant.

Als Klink vandaag tijdens de fractievergadering volhardt in zijn wens om de onderhandelingen te stoppen, is een kabinet van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV, zo goed als verkeken. Zelfs al zou een andere CDA’er naast Verhagen plaats nemen aan de formatietafel, dan nog is een rechtse coalitie zijn nipte meerderheid van 76 zetels kwijt. Dan zal waarschijnlijk weer naar linkse partijen worden gekeken om samen met de VVD een regering te vormen, waarna het CDA alsnog in de oppositie kan belanden.

Update woensdag 1 september:
Volkskrant: CDA gaat over op individuele gesprekken

Na bijna twee uur vergaderen is het spoedberaad van de CDA-fractie onderbroken. Verhagen zegt dat er nu eerst individuele gesprekken zullen plaatsvinden. Die hebben het doel een ‘eensgezind’ standpunt te krijgen als fractie, schrijft de Volkskrant. Waarnemend partijvoorzitter Henk Bleker vindt de stap naar individuele gesprekken ‘een ultieme poging’ om de CDA-crisis op te lossen. Samen met Verhagen was hij de initiatiefnemer van de een op een gesprekken.  Later op de middag komt de CDA-fractie in zijn geheel weer bij elkaar.

cc-foto: BBC World Service – Wikipedia: Gunfight at the OK Corral

Geef een reactie

Laatste reacties (515)