40

Duits onderzoek: bijna elke goedgekeurde asielaanvraag is terecht

Krijgen asielzoekers massaal een verblijfsvergunning omdat ze liegen, de boel bedonderen of valse documenten overleggen? In Duitsland is daar geen sprake van, zo blijkt uit onderzoek van het Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) naar 62.000 oude asielaanvragen. Volgens de Süddeutsche Zeitung bleek een half procent van de asielzoekers te hebben gelogen bij hun aanvraag. Zij raakten als gevolg van het nieuwe, uitgebreide onderzoek hun asielstatus kwijt.

Ook in de periode 2015-2016, toen asielzoekers vanwege de komst van grote aantallen Syriërs konden volstaan met het invullen van een formulier, ging het bijna in alle gevallen goed. De onderzoekers hielden 32.000 formulieren tegen het licht en concludeerden dat er in minder dan 1 procent van de gevallen sprake was van leugens of vervalste documenten. Op de ‘makkelijke’ asielprocedure van 2015-2016 was veel kritiek, omdat die tot grootschalig misbruik zou leiden.

Kwetsbare mensen
Die Linken, die om openbaarmaking van de resultaten van het BAMF-onderzoek hadden gevraagd, pleiten ervoor om in het vervolg alleen nog uitgebreid onderzoek naar oude asielaanvragen te doen als er sprake is van een concrete verdenking.

“Er worden nu zoveel mensen ingezet voor nader onderzoek dat uiteindelijk niets oplevert”, meent Ulla Jelpke van Die Linken. “Het leidt alleen maar tot onzekerheid bij de vluchtelingen en extra werklast voor het BAMF.” De Duitse overheid kan haar energie beter steken in het “verbeteren van de asielprocedure en de snelle integratie van kwetsbare mensen”, zegt zij.

Cc-foto: Bernd Schwabe

Geef een reactie

Laatste reacties (40)