55

Duitse rechter oordeelt: Nederland te onveilig voor asielzoeker

Somalische vluchteling mag van Duitsland niet worden teruggestuurd naar Nederland: 'te groot risico op schending van het recht op een menswaardig bestaansminimum'

Een rechter in Duitsland heeft bepaald dat een asielzoeker niet naar Nederland mocht worden teruggestuurd, omdat hij hier een mensonwaardige behandeling riskeert. Dat meldt NRC Handelsblad vandaag. De rechtbank durft er niet vanuit te gaan dat vluchtelingen in Nederland voorzien zijn van basale levensbehoeften zoals voedsel en onderdak.

Het komt eigenlijk nooit voor dat een rechter om deze reden bepaalt dat asielzoekers niet naar een ander EU-land mogen worden teruggestuurd. Een rechtbank in Darmstadt oordeelde afgelopen donderdag in de zaak tegen een Somalische asielzoeker, die in Nederland was uitgeprocedeerd en naar Duitsland was gevlucht. Duitsland wilde de man, op grond van de zogeheten Dublin-overeenkomst, terugsturen naar Nederland, maar de rechter oordeelde dat de overdracht aan Nederland ‘niet als rechtmatig beschouwd kan worden’.

Het feit dat in Nederland het verbod op arbeid voor asielzoekers gepaard gaat met het ontbreken van overheidssteun, was de rechter een doorn in het oog, omdat de asielzoeker daarmee dreigt af te dalen ‘onder het lichamelijke en sociale bestaansminimum’. In het vonnis staat dan ook te lezen: 

Menswaardigheid valt niet te relativeren door asielbeleid.” 

Advocaat Pim Fischer is van mening dat Nederland hiermee aardig voor paal staat:

Een groot buurland vindt dat wij onder de grens van de menselijke waardigheid zijn gezakt.” 

Vorig jaar bepaalde het Europees Comité voor Sociale Rechten al dat Nederland moet zorgen voor onderdak, eten en kleding van mensen die illegaal in Nederland verblijven. VVD-staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie, heeft echter al meermaals aangegeven niet van plan te zijn hier gehoor aan te geven. Het Duitse vonnis wordt door het ministerie weggezet als: 

één uitspraak van een lagere rechter in een individuele zaak waarin Nederland geen verweer heeft hoeven en kunnen voeren. Het is daarom voorbarig om hier algemene conclusies aan te verbinden over het Nederlandse stelsel.”

Saillant detail is dat Teeven deze week nog aan de Kamer schreef dat hij in Duitsland had gecheckt en dat van ‘uitstel of stopzetting van de overdrachten naar Nederland in het geheel geen sprake is’.

NRC: Duits vonnis: asielzoeker loopt risico in Nederland

Geef een reactie

Laatste reacties (55)