53

Duitse werkgeversleider waarschuwt voor ‘academisering’

'Teveel jongeren studeren aan universiteit'

Onderwijs wordt breed gezien als het middel tegen de meeste maatschappelijke kwalen maar de Duitse werkgevers vinden dat er een grens aan zit. Eric Schweitzer, voorzitter van de Duitse Kamers van Koophandel, slaat alarm over de ‘academisering’ van het land.

NJP_7654.jpgJarenlang heeft de Duitse overheid zich ingezet om jongeren hoger op te leiden. Zo zijn in sommige deelstaten collegegelden afgeschaft of drastisch verlaagd. Volgens Schweitzer barsten de collegezalen nu uit hun voegen. In 2005 telde Duitsland 360.000 studenten, nu zijn het er 500.000. Studenten doen ook te lang over hun studie of maken die niet af. Slechts 40 procent van de studenten haalt binnen de gestelde tijd zijn bul. Een kwart valt af omdat de studie niet aan de verwachtingen voldoet.

Schweitzer is vooral bezorgd over de terugval van het aantal stagiaires. Vorig jaar werden er 315.000 stageplekken vervuld, een terugval met ruim 4 procent ten opzichte van 2012. De topman waarschuwt dat er, zoals de crisis in Spanje aantoont, geen relatie is tussen hoge opleiding en lage jeugdwerkloosheid. “Niet iedereen is in de wieg gelegd om te studeren.”

De vice-voorzitter van de Duitse vakbond noemt de waarschuwing van Schweitzer een ‘fata morgana’. Volgens de statistieken zijn er zo’n 84.000 jongeren op zoek naar een stageplaats terwijl er slechts 33.500 onvervuld zijn.

Focus: DIHK-Präsident warnt vor ‘Akademisierung’ – DGB-Kritik

cc-foto: Nick Jaussi

Geef een reactie

Laatste reacties (53)