0

Duitsland heeft 20.000 leerkrachten nodig voor vluchtelingenkinderen

8500 onderwijzers reeds aangenomen

Duitsland staat voor een gigantische pedagogische operatie om de bijna 200.000 vluchtelingenkinderen die dit jaar voor het eerst naar school gaan bij te spijkeren. De kinderen moeten vooral snel Duits leren om mee te kunnen draaien in het onderwijssysteem.

JFK-Schule (6)Gebrek aan onderwijs is een van de meest nijpende problemen voor vluchtelingenkinderen. Ze lopen er in hun belangrijkste vormingsjaren grote achterstanden mee op. Duitsland treedt dat probleem met gezwinde spoed tegemoet. In hoog tempo worden docenten geworven om de 196.000 kinderen die dit jaar in Duitsland zijn aangekomen als asielzoeker en naar school moeten, Duits te gaan leren. Die Welt schrijft dat de regering inmiddels al 8264 zogeheten welkomstklassen heeft ingericht waar kinderen Duits leren. Daartoe zijn 8500 docenten aangetrokken maar er zijn er nog veel meer nodig, stelt de voorzitter van de onderwijsvakbond. Geschat wordt dat uiteindelijk 20.000 extra leraren nodig zijn, ook om de extra toestroom in het onderwijs op te vangen.

cc-foto: Michael Panse

Geef een reactie

Laatste reacties (0)