27

Duitsland versoepelt immigratieregels om arbeidstekort op te lossen

Immigranten van buiten Europa komen vanaf 2020 makkelijker in aanmerking voor een verblijfsvergunning in Duitsland dan nu het geval is. Dat is het gevolg van een wetsvoorstel dat na jaren onderhandelen is goedgekeurd. De hoop is dat met de maatregel het grote tekort aan arbeidskrachten wordt opgelost.

Momenteel krijgen arbeidsmigranten van binnen Europa voorrang op migranten vanuit de rest van de wereld. Die regels worden versoepeld, maar ook die voor nieuwe asielzoekers: zij mogen voortaan zes maanden blijven op voorwaarde dat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook asielzoekers van wie de aanvraag is afgewezen komen opnieuw in aanmerking voor verblijf, als blijkt dat ze de Duitse taal machtig zijn én minstens een jaar lang 32 uur per week hebben gewerkt.

Regeringspartijen CDU en SPD noemen de wijziging ‘historisch’ en zeggen dat met de nieuwe wet Duitsland op de kaart wordt gezet als immigratieland. Duitsland kampt met een ernstig tekort aan vakmensen als ingenieurs en verpleegkundigen. De angst bestaat dat de economie in een impasse raakt wanneer geen actie wordt ondernomen. Het wetsvoorstel moet nog wel door de Bondsdag worden goedgekeurd. Wanneer dat gebeurd is, treedt de wet op 1 januari 2020 in werking.

Bron: NOS / cc-foto: Tobias Koch

Geef een reactie

Laatste reacties (27)