208

Duivesteijn niet tevreden, wilde niet mee met PVV

PvdA-senator Duivesteijn: 'Ik ben een praktisch idealist' ... Fractievoorzitter Barth spreekt steun uit ... Ook PvdA-minister Asscher had 'goed gesprek met Duivesteijn... Minister Blok (Wonen) zegt aanpassingen toe

De Senaatsfractie van de PvdA kwam vanavond bijeen in de Eerste Kamer, maar kon het nog niet eens worden wat betreft het woonakkoord en de omstreden verhuurdersheffing in het bijzonder. PvdA-senator Adri Duivesteijn is namelijk tegen een dergelijke heffing, die eerder met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP werd afgesproken.


UPDATE WOENSDAG 8.00 
Adri Duivesteijn blijkt toch niet helemaal tevreden met het woonakkoord. Zijn stem voor kwam vooral voort uit reserveringen over de oppositie:

Die bestaat voor een groot deel uit mensen waar ik niets mee heb: de PVV.

Duivesteijn noemt het tegenover de NOS belangrijk dat de 1,7 miljard van de verhuurdersheffing kan worden bijgesteld als blijkt dat dat de gevolgen negatief zijn. Ook is hij er tevreden dat burgers hun eigen coöperatie kunnen vormen. De huurders komen er volgens de PvdA’er echter bekaaid vanaf.

UPDATE 00.00
Het debat in de Eerste Kamer is nog niet afgerond en er is nog niet gestemd, maar het lijkt erop dat Duivesteijn om is. NOS-verslaggever Dominique van der Heyden vertelde in de uitzending van Pauw en Witteman dat de PvdA-senator waarschijnlijk voor de plannen van minister Blok zal stemmen, inclusief de verhuurdersheffing. Eerder op de avond deed de minister enkele toezeggingen die Duivesteijn over de streep trokken.

Volgens de NOS vindt het Eerste Kamerlid de toezeggingen “voldoende”. Duivesteijn zegt in het debat in de Eerste Kamer dat hij “ermee kan leven” dat er geen tijdelijke verhuurdersheffing komt. “Ik tel mijn zegeningen”, aldus Duivesteijn.

UPDATE 23.20
Minister Blok is bereid het tarief van de verhuurdersheffing aan te passen, zo meldt de NOS. Dit wil hij doen als uit een evaluatie blijkt dat de gevolgen van de maatregel te ernstig zijn. “We zullen niet ijzeren-Heinig doorgaan”, zei Blok. “Als er zeer ernstige effecten zijn, dan zijn we bereid de hoogte van het tarief aan te passen.”

Ook is Blok bereid tot een “fundamentele” evaluatie in 2016, waarin alle onderdelen van het woonakkoord worden bekeken. Dat blijkt uit een brief van de minister. Met deze toezeggingen hoopt Blok de PvdA-senator Duivesteijn te overtuigen van het woonakkoord.

De fracties bespreken nu de toezeggingen van Blok. Duivesteijn zei zich hierna in ieder geval “prettiger”:

UPDATE 20.00

De hele PvdA-fractie in de Eerste Kamer staat achter Adri Duivesteijn. Dat zegt fractievoorzitter Marleen Barth.
RTL Nieuws meldt dat Duivesteijn nu als eis op tafel heeft gelegd dat de heffing voor verhuurders een tijdelijk karakter krijgt. Ze zou niet langer moeten gelden dan tot 31 december 2016. Daarna moet er een evaluatie komen.

Ook pleit de PvdA-Senator ervoor een deel van de opbrengst van de heffing in een investeringsfonds te stoppen. Zijn grote vrees, is dat corporaties geen geld overhouden om te investeren in huizen en wijken.

Duivesteijn had ook een gesprek met vicepremier en partijgenoot Lodewijk Asscher. Hij wilde daarover alleen kwijt dat het een goed gesprek was, aldus RTL.

Tegemoetkoming
Minister Stef Blok van Wonen heeft gezegd dat het mogelijk is om een deel van de opbrengst van de verhuurdersheffing in een investeringsfonds te stoppen.

Blok wees erop dat van heffing van ruim 1,7 miljard die het kabinet verhuurders wil opleggen, ook nu al 70 miljoen euro terug gepompt gaat worden naar de sector. Dat geld kan technisch gezien ook naar een fonds worden overgeheveld, al is het de vraag of dat efficiënter is, zei Blok.

Een groter bedrag dan 70 miljoen in een investeringsfonds stoppen, ziet Blok niet zitten, meldt RTL. Het kabinet heeft daarvoor geen geld. “De overheid heeft alleen maar schulden.”

Eerder
Duivesteijn blijft tot nog toe fel tegen de verhuurdersheffing gekant. Als hij in de Senaat tegenstemt, haalt het kabinetsvoorstel geen meerderheid en valt er een gat van 1,7 miljard euro in de begroting. Fractievoorzitter Marleen Barth zei maandagavond na afloop van het overleg dat de fractie een ‘hele goede discussie’ had gevoerd, maar dat er nog ‘geen conclusies’ zijn getrokken. Daarom praten de PvdA-senatoren dinsdag verder. 

De reden voor het dwarsliggen van Duivesteijn, is zijn vrees dat woningcorporaties door de verhuurdersheffing minder kunnen investeren in huizen en in leefbaarheid van wijken. Om te zorgen dat er toch kan worden geïnvesteerd, opperde hij het idee van een apart investeringsfonds, maar die suggestie werd door minister Blok terzijde geschoven.

Dinsdagavond zal het cruciale debat over het woonakkoord en de verhuurdersheffing plaatsvinden. Vicepremier Lodewijk Asscher voorspelde al dat verantwoordelijk minister Stef Blok het debat ‘ongetwijfeld’ zo zal voeren dat de Eerste Kamer met het akkoord zal instemmen, Duivesteijn incluis.

Geef een reactie

Laatste reacties (208)