27

Duizenden extra banen basisonderwijs op de tocht

Onderwijsbond: Bezuiniging op passend onderwijs niet meer nodig vanwege teruglopend leerlingen aantal

Het kabinet verstoort door stille bezuinigingen de arbeidsmarkt in het basisonderwijs, waarschuwt de Algemene onderwijsbond (AOb) vandaag. Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft volgens hen geen rekening gehouden met het dalende aantal leerlingen in het basisonderwijs. Daardoor zullen de komende drie jaar in totaal zo’n 4.500 leraren hun baan verliezen.

Verwacht wordt dat het leerlingenaantal ten minste met 67.000 kinderen zal afnemen. Als gevolg daarvan zullen veel basisscholen minder subsidie van het Rijk ontvangen wat betekent dat veel docenten hun baan verliezen.

Van Bijsterveldt kondigde een tijd geleden al aan het passend onderwijs te willen inkrimpen. Van de 9.000 banen wil ze er zo’n 6.000 schrappen. AOb vreest dat met de opeenstapeling van deze bezuiniging samen met de terugloop van leraren door een dalend leerlingenaantal de arbeidsmarkt in het primair onderwijs flink verstoord zal raken. De situatie dreigt daardoor te ontstaan dat studenten die van de pabo afkomen voorlopig niet aan de slag kunnen.

cc-foto: Topos architecten

NRC: ‘Duizenden extra banen basisonderwijs verdwijnen’
Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (27)