16

‘Dure jongeren’ de dupe van bezuiniging op Jeugdzorg

Bovendien kunnen deze kinderen wanneer ze niet de goede zorg krijgen al gauw overlast veroorzaken

De nadruk bij de hervormingen op Jeugdzorg ligt op ‘goedkoper’. Het liefst worden zoveel mogelijk jongeren voortaan thuis behandeld. Het gevolg van de bezuinigingen: vooraal kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblemen die in dure, specialistische zorginstellingen wonen, zijn straks de dupe.

Frank Candel, voorzitter van de raad van bestuur van de grote specialistische jeugdzorgorganisatie Intermetzo, waarschuwt in Trouw: “Als we te veel op deze groep bezuinigen, zien we ze straks terug in de justitiële jeugdinrichting.”

In totaal wonen zo’n 20.000 kinderen in instellingen. Gekozen is voor de interne woon- en behandelplek achter camerabewaking en soms zelfs hekken, omdat de kinderen ernstige ontwikkelings- en gedragsproblemen hebben. Vaak zijn ze zelf slachtoffer van huiselijk geweld en misbruik geweest, maar ook vaak zijn ze zelf dader.

Vanaf 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De gemeentes moeten fors bezuinigen; in 2015 negentig miljoen euro, twee jaar later 300 miljoen euro. In eerste instantie wordt gesneden in bureaucratie en wordt iets gedaan aan de sterk versnipperde hulpverlening. Gevreesd wordt nu dat deze kinderen er ook de dupe van worden.

SP-Tweede Kamerlid Nine Kooiman:

De nieuwe wet is ingegeven door een bezuiniging. Eigen verantwoordelijkheid, meer ambulant: dat lijken de toverwoorden. Natuurlijk moeten we voorkomen dat er kinderen in instellingen terechtkomen, maar soms kan dat niet. Je zult altijd een groep hebben die zware zorg nodig heeft. Die groep mag niet het sluitstuk van de begroting zijn. Het is belangrijk dat deze kinderen de juiste zorg krijgen om erger te voorkomen, opdat ze niet afglijden in de criminaliteit. De vraag is of gemeenten dit kunnen en willen betalen als er zo fors bezuinigd gaat worden.

Trouw: Bezuiniging Jeugdzorg bedreigt behandeling ‘dure jongeren’

cc-foto: Punkmedia

Geef een reactie

Laatste reacties (16)