109

Dure zorg voor eigen rekening

Straks wettelijk vastgelegd of een behandeling kosteneffectief is ... Bepaalde zorg automatisch buiten het basispakket ... Voornamelijk ouderen en chronisch zieken de dupe ... Maatregel 'verstopt' in regeerakkoord

PvdA en VVD willen wettelijk vastleggen dat zorg kosteneffectief moeten worden. Momenteel is alleen de medische effectiviteit in de wet verankerd, maar in de toekomst gaat daar dus ook een financiële kosten-baten analyse bij komen. Artsen pleiten al een tijd voor een objectieve regelgeving om te besluiten of een medische ingreep te duur is. Wanneer de kosten te hoog worden, zullen deze niet langer worden vergoed.

Vanwege de gevoeligheid van deze maatregel zou deze maatregel niet duidelijk in het regeerakkoord staan, aldus de Volkskrant. In de verkiezingsstrijd wilde Samsom noch Rutte geen specifieke uitspraken doen over wanneer een behandeling te duur zou worden. Wel gaf met name Samsom aan dat er een debat zou plaatsvinden over deze kwestie. Uit een enquête bleek dat 52% van de artsen behoefte heeft aan duidelijke richtlijnen.

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) verklaart dat bepaalde zorg na deze hervormingen automatisch buiten het basispakket kan worden gehouden. Momenteel kan het CVZ geen bindend advies uitbrengen over het wel of niet vergoeden van dure zorg. Eerder pleitte het CVZ al om de vergoeding voor de zeldzame ziektes Fabry en Pompe stop te zetten. Dat leidde tot veel ophef.

Er wordt voor het CVZ bovendien extra geld vrijgemaakt om jaarlijks onderzoek te doen naar kosteneffectiviteit. Volgens Paul Besseling van het Centraal Planbureau kan jaarlijks 200 miljoen worden bespaard. Maar hij nuanceert: ‘dit bedrag komt bij de onderhandelaars vandaan.’

Wie er door de maatregelen zullen worden getroffen is niet helemaal zeker. Waarschijnlijk zullen het voornamelijk patiënten zijn met dure
chemotherapieën, chronisch zieken met zeldzame aandoeningen en ouderen die op de wachtlijst staan voor dure ingrepen.

Volkskrant: Verstopt in het regeerakkoord: te dure zorg niet langer vergoed

Geef een reactie

Laatste reacties (109)