54

Duurzame energie? Niet in Nederland

Doelstellingen duurzame energie 'volstrekt onhaalbaar'… Resultaten zijn beschamend… Andere Europese landen doen het wel goed

Nederland maakt geen kans om de doelstellingen te halen voor het opwekken van duurzame energie. De doelstellingen zijn zelfs volstrekt onhaalbaar, blijkt uit een nieuw rapport dat volgende week uitkomt.

RTLZ kreeg het rapport van het CBS en het RPB (Ruimtelijk Planbureau) eerder onder ogen en de conclusie is bedroevend: we krijgen het niet voor elkaar ons aan de afspraken te houden, zelfs niet in het gunstigste scenario.

De huidige afspraken van het kabinet zijn nu om 14 procent van de energie in ons land duurzaam op te wekken. Dat getal was eerder al naar beneden bijgesteld omdat de eerder gestelde doelen, 16 procent, te ambitieus bleken te zijn.

De cijfers in het nieuwe rapport ‘Nationale energieverkenning 2014’ zijn weinig opbeurend. Eerder beschamend. Als het kabinet het huidige beleid doorzet, komen we niet verder dan 10,6 procent in 2020. Zelfs als we er harder aan gaan trekken, komen we niet boven de 12,6 procent uit, schrijven CPB en RPB.

SER-akkoord
Minister Henk Kamp van Economische Zaken liet vorige week nog weten dat de doelstellingen wel zouden kunnen worden gehaald. Dit deed hij naar aanleiding van het nieuws dat negen vergunningen die eerder voor windparken op zee waren afgegeven, waren ingetrokken. Er komen nog wel windparken op zee, maar geclusterd in drie windparken. Tegenstanders van het intrekken van de vergunningen vrezen nu dat de aanleg van de parken onnodig vertraging oploopt en dat het vertrouwen van investeerders hierdoor wordt geschaad. Organisaties als Natuur & Milieu en Greenpeace zijn verbaasd dat minister Kamp de al eerder afgegeven vergunningen ongedaan maakt tegen de afspraken van het SER-akkoord in.

Korte termijn
Een jaar geleden werd al duidelijk dat Nederland achterloopt in het aandeel duurzame energie. Toen uitte de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, Maarten Hajer, kritiek op het kabinetsbeleid. In zijn ogen, en in de ogen van meer critici van het beleid, investeert Nederland niet genoeg in duurzame energie-opwekking op de langere termijn. De afgelopen kabinetten hebben zicht veel teveel op de korte termijn gericht.

Andere Europese landen hebben hun doelstellingen overigens wél gehaald, zoals Zweden, Estland en Bulgarije. In Zweden wordt inmiddels bijna 50 procent duurzame energie opgewekt. Nederland bungelt onderaan de lange lijst landen met nog geen vijf procent. De doelstellingen zijn niet voor ieder land gelijk, maar gemiddeld zijn de doelen per land 14,1 procent. In 2004 was dat percentage 8,3 procent. Het gemiddelde doel voor 2020 ligt in Europa hoger dan het Nederlandse doel: 20 procent.

CC foto: Nuon

Geef een reactie

Laatste reacties (54)