24

Dwangsom tegen etnische registratie in Rotterdam

Deelgemeente Charlois overtreedt structureel wet

De Rotterdamse deelgemeente Charlois handelt in strijd met de wet door structureel ras en etniciteit te registreren bij de aanpak van problemen onder jongeren. Dat concludeert het College bescherming persoonsgegevens (CBP). De privacywaakhond dreigtmet een dwangsom van 2000 euro per dag als de praktijk niet gestaakt wordt.

Het College schrijft:

Het registreren van etniciteit is in de Wbp verboden. Op dit verbod is in een beperkt aantal gevallen een uitzondering mogelijk. Voor een beroep op de uitzonderingsgrond ‘verwezenlijking van voorkeursbeleid’ moet aan een aantal randvoorwaarden zijn voldaan. Zo moet onder meer de achterstand duidelijk aantoonbaar zijn aan de hand van bijvoorbeeld statistische gegevens en moet de voorkeursbehandeling geschikt zijn om het beoogde doel te verwezenlijken. Charlois heeft weliswaar aangetoond dat er sprake is van een achterstand bij Antilliaanse en Marokkaanse risicojongeren, maar beschikt niet over gegevens waaruit blijkt dat de in het kader van DOSA ontwikkelde specifieke behandelprogramma’s geschikt zijn om de achterstand ongedaan te maken. Het CBP concludeert dan ook dat er geen sprake kan zijn van een voorkeursbeleid. Ook op de andere wettelijke uitzonderingen op het verbod van registratie van etniciteit kan Charlois geen beroep doen.

cc-foto: Dietmut Teijgeman-Hansen De deelgemeente Charlois

Geef een reactie

Laatste reacties (24)