46

Eco-drama: Bestuiving planten gehalveerd

Bijensterfte en opwarming mogelijke oorzaken voor dreigende voedselramp

Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat de bestuiving van planten in de afgelopen twintig jaar is gehalveerd. Dat tekortschieten in de voortplanting kan dramatische gevolgen hebben voor de hoeveelheid voedsel die geoogst kan worden.

De enorme terugval in de bevruchting wordt veroorzaakt door de massale, mysterieuze bijensterfte die over de hele wereld aan de gang is. De resultaten zijn een waarschuwing voor andere landen stellen de wetenschappers die het onderzoek uitvoerden in de Rocky Mountains in de Amerikaanse staat Colorado.

In Europa is de bijensterfte nog veel hoger dan in de Verenigde Staten. In Nederland ‘verdween’ vorig jaar zo’n 25% van de bijenvolken. Volgens de onderzoekers is het voor het eerst dat de afname in bestuiving is blootgelegd.

Naar schatting een derde van de voedselproductie is afhankelijk van bestuiving. Niet alleen het aantal bijen neemt af, ook andere insecten die bloemen helpen bij de voortplanting zoals vlinders nemen in aantallen af.

Bijensterfte is niet de enige verklaring voor de terugloop in bestuiving stelt professor James Thomson van University of Toronto die het onderzoek leidde. De opwarming van de aarde leidt er toe dat bloemen vroeger tot bloei komen en de bijenvolken dan nog niet uit hun winterslaap zijn geraakt.

Telegraph: Bee decline already having dramatic effect on pollination of plants

cc-foto: klaas de gelder

Geef een reactie

Laatste reacties (46)