14

Ede erkent fout ‘etnische registratie’ Roma

Ministerie Onderwijs en WWI gaven toestemming voor aanleg Roma-database in Enschede

Ede houdt sinds 2000 een apart dossier bij over de 168 Roma in haar gemeente. Ze registreerde niet alleen hun namen en adresgegevens, maar noteerde daarbij ook alle informatie van politie, kinderbescherming, sociale dienst en reclassering. Deze vorm van etnisch registeren is in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, schrijft De Groene Amsterdammer.

Verantwoordelijk wethouder Simon de Pol erkent de fout van het registeren van persoonsgegevens. Pol meent echter niet de wet te hebben overtreden. “Er is geen sprake van etnische registratie. Wel zien we de Roma-gemeenschap als een groep die speciale aandacht nodig heeft. Verschillende culturen hebben verschillende aanpak nodig”, zegt hij in de Volkskrant.

Ook Enschede registreert Roma op dezelfde manier als in Ede. Het aanleggen van een Roma-database kreeg daar een jaar geleden goedkeuring van het Ministerie van Onderwijs en van Wonen, Wijken en Integratie. Enschede wilde met het project het schoolverzuim onder Roma aanpakken. Uit het voorstel dat naar de ministeries werd gestuurd, bleek duidelijk hoe de gemeente haar informatie verzamelde en wat het doel was van de ‘etnische registratie’.

In de Groene Amsterdammer zeggen professionals dat de gemeente, politie en justitie ruim over de scheef zijn gegaan.

Corien Prins, hoogleraar Nederlands privacyrecht: “Gemeenten behandelen mensen bij voorbaat als een gevaar voor zichzelf en voor de samenleving, alleen omdat ze tot een bepaalde etnische groep behoren. Dat is niet alleen in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, maar ook met antidiscriminatieprincipes in Europese regelgeving en mensenrechtenverdragen. Deze lijsten laten precies zien waarom we etnische registratie hebben verboden, op die paar heel strikt geformuleerde uitzonderingen na.

Niet alleen de gemeente, maar ook politie en justitie heeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens geschonden. Informatie over kleine criminele vergrijpen mogen niet doorgespeeld worden naar ambtenaren van volkshuisvesting, zegt straf- en procesrecht Ybo Buruma in het weekblad. De Groene Amsterdammer, die in het bezit is van het dossier, schrijft dat de kolommen ‘politie’ en ‘officier van justitie’ volstonden met kleine vergrijpen zoals het stelen van lege kratten bier.

De gemeente Ede is momenteel in gesprek met het College Bescherming Persoonsgegeven om te kijken hoe de wet omzeild kan worden om de Roma-problematiek aan te pakken, schrijft de Volkskrant.

Volkskrant: Ede: Registratie Roma was fout
De Groene Amsterdammer: 93 Roma-jongeren, waarvan 62 leerplichtig

cc-foto: windwalklernld

Geef een reactie

Laatste reacties (14)